DELA

Målet för ABF:s projekt

Med anledningen av frågor som uppstått kring ABF-Ålands annons på Ams om anställning av musik och dansledare.

ABF-Åland verksamhet styrs av landskapslagen (2009:54), och ska utöver det stöd som regeringen ger, söka inkomster och stöd på andra sätt.

ABF har idag 33 medlemsföreningar och har (liksom många andra studieförbund i Norden) projektformen som en del i bildningsverksamheten. Det är ett mycket bra sätt att lära, både för dem som leder projekt och dem som tar del av projektet.

Det gör att vi inom ABF bland annat ger möjlighet för olika personer och organisationer att förverkliga visioner, idéer och drömmar som på olika sätt berör vårt kultur- och bildningsuppdrag, som till exempel projektet Windjammerns barn- Syltorkestern.

Det på Ams annonserade uppdraget är inom det projektet; med fokus på hotjazz, finansierat med Leaderstöd, stöd från Svenska kulturfondens samt några andra mindre finansiärer. Det är inget som handläggaren på landskapsregeringens kulturbyrå kan vara insatt i, eftersom det är handlagt av näringsavdelningen, som både granskat och satt spelreglerna för projektet.

Målet för projektet är:

– erbjuda mötesplats där barn, ungdomar, nya och etablerade musiker får möjlighet att träffas och spela tillsammans, och därigenom utvecklas

– erbjuda samtliga åländska daghem och skolor möjligheten att boka de interaktiva musik- och dansföreställningarna tillika danslektionerna

– ge åländska jazzmusiker möjlighet att utvecklas både tillsammans med andra musiker

– ge Åland en bredare bas av musiker som kan spela (hot) jazz för dansande publik

– på sikt hoppas vi tillsammans med andra musiker i olika åldrar kunna representera och föra fram Åland och Svenskfinland, till exempel på internationella swingdansläger.

Från handläggaren på näringsavdelningen har det varit tydligt att uppdragen i projektet måste utannonseras. Man kan alltså inte anställa någon utan annonsering, vilket gäller även för landskapregeringens och kommunernas anställningar.

För att få den kompetens som behövs i projektet, behöver man vara specifik i sin annonsering om vilken kompetens man söker. Självklart finns det intressenter som varit med och designat projektet, men det ska vara möjligt för alla att söka och kunna bli anställd om man uppfyller projektets krav. För möjliga sökande och för föreningen vore det ett direkt fel att inte vara tydlig med vad man söker för kompetens i detta, nämligen erfarenheter av swingmusik och dans. Det är det projektet handlar om.

Mia Hanström (S)
verksamhetsledare ABF-Åland