DELA

Målet: En utbildning som motsvarar samhällets behov

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021. Det centrala i reformen är att läroplikten förlängs upp till 18 års ålder och därmed också omfattar det andra stadiet som på Åland kallas gymnasialstadiet, det vill säga studier efter grundskolan. I och med att läroplikten förlängs blir även undervisningen avgiftsfri fram till det kalenderår då den studerande fyller 20 år. Syftet är att öka antalet som slutför en examen inom andra stadiet.

Undervisningsväsendet i sin helhet är enligt självstyrelselagen åländsk behörighet. Lagtinget beslutar om läroplikt och hur läroplikten ska uppfyllas. Vår självstyrelse ger oss möjlighet att skapa och utveckla vår egen utbildning utifrån våra egna behov. På Åland har vi inte dragit ner på resurserna för gymnasialstadieutbildningen såsom gjorts i Finland där både lärarresurser och undervisningstid minskats.

Måhända den nu aviserade reformen avser att reparera de skador som resursminskningen orsakat.

Vårt fokus är att organisera vårt utbildningssystem så att det finns alternativa vägar, att det finns stöd för studerande under studietiden och att det finns ett system för att fånga upp dem som avbryter gymnasiestudierna. Vårt mål är att ha en utbildning som motsvarar samhällets och näringslivets behov och som är attraktiv och meningsfull för studerande. I vårt regeringsprogram lyfter vi fram att alla ska ha ekonomiska möjligheter att studera.

Landskapsregeringen är i färd med att analysera den finländska reformen för läroplikt och ta fram kostnadsbilden för olika alternativ. Detta för att kartlägga och lägga grund för eventuell översyn av nuvarande studiestödslagstiftning.

ANNIKA HAMBRUDD
UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp