DELA

Målet borde vara en miljard

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer.

Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt. Det är uttalanden som mer bygger på slentrianmässigt byråkratpolitiskt tyckande än åsikter med fotfäste i verkligheten.

En styrelsesammansättning uppbyggd utifrån att hälften av ledamöterna måste tillsättas från de fackliga leden skapar ingen optimal grogrund gällande finansiell spetskompetens och hämmar definitivt styrelserekryteringen. Att sitta i en styrelse som ska utveckla en halv miljard euro kräver också stort engagemang.

Detta har ofta brustit om man granskar senaste periodens mötesnärvaro och benägenhet att ersätta ordinarie ledamot. Jag förundras även över styrelsens låga mötesfrekvens där börsväxlingar kan kräva veckomöten, såsom nu under coronapandemin och där beslutsförheten många gånger är hotad med tanke på låg närvaro.

Det är inte ansvarsfullt. Dagens modell sätter även orimlig stor press på den fondansvarige som ensam ansvarig tjänsteman

Mina ifrågasättanden ska inte ses som kritik mot enskilda styrelsemedlemmar. Kritiken ska istället ses som en tydlig politisk markering att Ålands pensionsfond och dess förvaltning och struktur är i stort behov av modernisering och översyn.

Det som lantrådet upplever bra kan bli mycket bättre. Det som lantrådet upplever som helt kan bli avsevärt starkare. Om sedan lantrådet upplever det som ideologiskt viktigt att pensionsfonden har tre lagstadgade platser för fackrepresentanter är det en annan sak.

De 500-miljoner som pensionsfonden ansvarade över vid årsskiftet borde för alla ålänningarnas bästa förvaltas och hanteras tryggare och klokare än idag. Omedelbart efter att lagtinget öppnar efter sommaruppehållet kommer jag att lämna in en åtgärdsmotion i ärendet.

Att tillsätta professionella styrelser och ge dessa ändamålsenliga förutsättningar måste bli en politisk paradgren, Åland har inte råd med något annat.

JOHN HOLMBERG
LAGTINGSLEDAMOT (LIB)