DELA

Målet är sänkt kommunalskatt

Jag skrev i en insändare häromdagen att vi borde börja använda fastighetsskatteinstrumentet och fick frågan av Anna Holmström (C) om hur jag tänker kring det.

Jag anser att en fastighetsskatt skulle vara intressant av flera skäl, låt mig nämna några: i staden finns många boende som är skrivna på annan ort vars skatteintäkter Mariehamn förlorar trots att staden bygger upp service för de boende, det skulle stimulera till en mer aktiv bostadsmarknad och dessutom skulle en fastighetsskatt utgöra en mycket stabil skatteintäkt.

Jag är inte beredd att lägga en fastighetsskatt utöver nuvarande kommunalskatt utan jag vill se en skatteväxling mellan de två. Det kräver att taket för fastighetsskatten skulle höjas, något som också skulle gynna små kommuner med en hög andel fritidsboende.

En skatteväxling skulle stärka den egna individens möjlighet att styra hur mycket pengar man har kvar i plånboken, vill man betala mindre bor man i en mindre bostad. Dessutom skulle en lägre kommunalskatt skapa en situation där arbete skulle löna sig mer än i dag.

Ingrid Johansson

Mariehamnsliberalerna