DELA

Målet är det samma för jägarna och Franzén

Johan Franzéns debattartikel i tisdagens Nya Åland var intressant ur en jägares synvinkel, eftersom jägarna har samma mål som Franzén. Men vi ser inte helt lika på saken.
Franzén skriver att jakt under fåglarnas häckningsperiod är oacceptabel, något som åländska vårjaktsivrare har svårt att godta. Jag håller med om den senare delen. Varför?

Gudingsjakten har alltid gått ut på att skjuta enbart hanfåglarna. Trots att detta har pågått i långa tider så har vi fortfarande 60 procent hanar varje vår. Då kan stammen inte vara överbeskattad. Om vi skjuter för mycket så borde det fattas hanar, inte sant?
Att jakt på flyttfåglar måste ske genom internationellt samarbete håller jag helt med om. Jakten måste regleras enligt konjunkturen för stammen.

Franzén har också som villkor att djuren inte får utsättas för onödigt lidande.
Som jag ser det ger dagens vettaskytte, där jägaren har fast mark under fötterna, de bästa förutsättningarna för en skonsam jakt. Att flytta ut jakten i båtar på havet och bedriva jakt i sjögång, det är att gå i fel riktning. Jag förstår inte varifrån ett sådant förslag kommer, är det ett försök att helt få bort jakten på sikt.

Djurens integritet under fortplantningen måste respekteras, skriver Franzén.
Som jag ser det stör jägarna inte mycket om de bär sig vettigt åt i naturen. Det handlar ju om jakt några timmar någon dag, inte finns vi på alla stränder på alla holmar hela tiden.
Låt mig ge ett exempel. I 35 år har jag jagat på en viss holme. Elva år i rad låg en åda på ägg bara några meter från vettaskåran. Så vitt jag vet fick hon ungar alla år. Ett år kröp ungarna fram ur äggen medan vi var där, så inte tror jag att vi var väldigt störande.

För min del tycker jag att man också på hösten skall skjuta enbart guding. Jag har förstått att det är ådorna som efter övervintringen bestämmer var de häckar och ju fler ådor man skjuter dess färre är det som häckar.
Jag kan ha fel, men det skulle vara intressant om någon kunde svara på detta liksom på varför vi har 60 procent guding om det skjuts för mycket.
Vänligen
Håkan Berglund