DELA

Målet är att säkra Pommern för framtiden

Under de senaste åren har många personer kommit med synpunkter på hur man ska bevara Pommern på bästa sätt. Alla har haft som mål att säkra fartyget för framtiden så långt det går. Utredningar om detta har gjorts och där har bland annat underhållsfrågorna nämnts.

Men det som främst diskuterats är hur undviks att Pommern springer läck och i sämsta fall sjunker. Därför har olika lösningar för dockning presenterats alternativt att förvara och underhålla skrovet säkert på plats väckt mångas intresse. Till slut kom ansvariga fram till att man skulle bygga en bassäng runt fartyget. På så sätt skulle man få kontroll över fartyget.

Det grundläggande för Pommerns bevarande är att säkra hela fartyget med skrov och rigg för framtiden och att bevara det så att besökare säkert kan uppleva och få kännedom om den miljö som besättningarna hade ombord. Många har i insändare förundrat sig över att de ansvariga inte i debatten presenterat en fullständig underhållsplan utan bara begränsat sig till en stationär förvaring. Den grundläggande frågan är fortfarande inte besvarad av ägaren vilket är märkligt.

Nu är bassängen snart klar men diskussion pågår fortfarande om hur upphandlingen genomförts. Projektet har varit av storleksordningen att det finns regler för hur upphandling ska genomföras. Vi som följt detta kan konstatera är att det finns detaljer som ifrågasätts och att berörda verkar vara besvärade av att frågor ställts om upphandlingen genomförts enligt de regler som ska gälla. Här har tillsynsmyndighet och andra sakkunniga hållit en låg profil och kommit med förklaringar som väcker frågor.

Det som stör mig är att det i debatten har förekommit och fortfarande förekommer påhopp på personer som ifrågasätter upphandlingen. Det räcker inte med att inblandade påpekar att de följt gällande regler. När ett sådant misstroende finns bör oberoende avgöra om upphandlingen verkligen utförts korrekt och lagligt.

Det som vi fortfarande väntar på är att Pommerns ägare och förvaltare presenterar en underhållsplan för segelfartyget och berättar för oss hur underhållet ska genomföras. Bassängprojektet och kajanläggningar som nu genomförs har kostat mycket.

Pommern har hittills endast fått en något säkrare förvaringsplats.

GÖTE EKSTRÖM