DELA

Maktutövning i golfklubben

Ålands Golfklubb kallar till fortsatt höstmöte. Jag läser kallelsen och blir bestört, förvånad, ledsen och arg. Detta visar ännu en gång att golfklubben är en toppstyrd organisation där endast de rätta kontakterna och titlarna är värt någonting.

De personer som kritiserat klubbens sätt att arbeta tidigare samt visat Andreas Gustafsson sitt stöd är strukna från sina föreslagna kommittéuppdrag och förpassade in i skuggan av valberedningen. Att valberedningens förslag till styrelse står kvar sen det avbrutna mötet är för mig en gåta.

Medlemmarna visade tydligt att de ville ha en förändring i styrelsen men detta har inte hörsammats överhuvudtaget. För mig personligen är kallelsen ett stort hån där inte medlemmarnas vilja respekteras och uppropet om behov av förändring inom klubben avfärdas helt. Sakfrågorna faller tyvärr helt i glömska.

Att kallelsen även innehåller en önskan om föranmälan till mötet visar på att sittande styrelse vill ha kontroll över vilka som ämnar komma, för att på så vis kunna kartlägga motståndet och förbereda sig för eventuella röstningar under mötet. ”Management by fear” är ingenting som är gångbart i dagens företagsklimat och gynnar definitivt inte kreativiteten och samarbetsviljan inom vår förening.

Man börjar även undra, bland annat efter Jesper Eliassons utspel i media den 23.12.20015, om klubben leds av en marionettstyrelse där valberedningens ordförande Eliasson är den som agerar dockspelare.

Ordföranden i valberedningen skall inte föra klubbens talan i media, det åligger klubbchefen eller i detta fall styrelsens ordförande.

Många förfasades över tillvägagångssättet på det avbrutna höstmötet, jag tror att det är minst lika många som förfasas över den nya möteskallelsen och valberedningens nya förslag till styrelse och kommittéer med tillhörande förklaringar. Dessa förklaringar som kommer från valberedningen är ytterst märkliga.

På det sätt som Andreas Gustafssons lämplighet förringas i kallelsen är helt förkastligt. Där nämns även att styrelsen begärt en extra revision som genomförts på grund av en, enligt rykten, påstådd närståendeproblematik. En extra revision antar jag att kostar en slant för klubben och att göra det med så vaga bakgrundsfakta förefaller för mig ekonomiskt oförsvarbart.

Ålands Golfklubb behöver komma in i dagens verklighet för att kunna konkurrera på samma villkor som andra i samma bransch. Verkligheten består i att man har tydliga styrdokument som är sjösatta i hela organisationen. En verksamhetsplan innehållande skötselplaner, ombyggnadsplaner, utvecklingsplaner m.m. Styrelse och ledning jobbar med tydlig kommunikation samt transparent och öppet med ett rikligt informationsflöde till gäster, medlemmar, kommittéer, underhyresgäster och anställda.

Allt för att öka delaktigheten och för att förhöja klubbkänslan och glädjen i att få vara med i arbetet med att föra klubben framåt. Man har även mål både på kort och lång sikt. Det skall finnas en tydlig personalpolitik som följer dagens lagar och regler med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet.

Resultatrapportering, uppföljning och egenkontroll skall vara naturliga delar av det dagliga arbetet för att säkerställa kvalitén på anläggningen. Trenden med minskat antal medlemmar och sjunkande besökssiffror måste med aktiva metoder vändas.

Med andra ord , titta på vilket modernt framgångsrikt åländskt företag som helst så finns alla svar inom deras organisation. Eller varför inte lyssna igen på det Andreas Gustafsson framförde på det avbrutna höstmötet. Det är sakfrågorna kombinerat med samarbete, engagemang och gott ledarskap som för klubben framåt inte ”namnen” som sitter i styrelsen.

PS. På grund av att klubben idag styrs som den gör så vågar jag inte sätta mitt riktiga namn under denna insändare. Budbärarna verkar skjutas, som J Jacobsson nämnt tidigare, och det är inget jag vill utsätta mig själv för.

Missnöjd ÅGK-medlem