DELA

Makten i Ålandsfrågor

Det är sannolikt att Anton Nilsson, som nyvald ersättare för Svenska Folkpartiets Nils Torvalds i EU-parlamentet, kommer att tillträda EU-parlamentsplatsen ordinarie inom några år. Vilken betydelse har EU-parlamentet för Åland?

I en artikel den 6 december 2015 skrev reportern Staffan Bruun i Hbl om Seppo Tiitinen, riksdagens generalsekreterare, som skulle gå i pension vid årsskiftet. Seppo Tiitinen hade varit anställd av riksdagen 1972–1978 och från och med 1990.

Bland annat ställde Bruun frågan ”Hur mycket makt har flyttats till Bryssel?”

Riksdagens generalsekreterare Seppo Tiitinen svarade ”Betydligt mindre än man tror och säger. Undersökningar visar att cirka tjugo procent av lagstiftningen sköts övernationellt. EU-dimensionen är inte större än så. Men på vissa specifika områden har EU mycket att säga till om som i lantbruks- och konkurrensfrågor.”

Politiker i det åländska lagtinget och i landskapsregeringen har uppfattningen att det är i Bryssel de för åländsk del viktigaste besluten fattas. Men verkligheten är en annan. Till den del självstyrelselagen inte ger åländsk behörighet är det i huvudsak rikslagstiftningen som gäller. Den lagstiftningen utformas i Helsingfors. EU:s betydelse är såsom Tiitinen konstaterat liten.

Trots dessa enkla fakta har landskapsregeringens stödpartier under den pågående mandatperioden minskat antalet anställda vid Ålandskontoret i Helsingfors som nu enbart har en person anställd. Inte heller det största oppositionspartiet, det åländska centerpartiet, visar kunskap i omvärldsfrågor. Nyligen föreslog centerns partiordförande att antalet anställda i Bryssel borde ökas (?).

Under den förra riksdagsperioden valde ålänningarna en riksdagsledamot som lokalt på Åland representerade oppositionspartiet åländska centern. Riksdagsleda-
moten bestämde sig för att aktivt medverka i oppositionspartiet Svenska Folkpartiet och stod därmed i dubbel opposition. Med en sådan konstellation var det helt logiskt att det inte skulle finnas förutsättningar för att ro en självstyrelselagsrevision i hamn.

Just nu ser det ut som om riksdagsledamot Mats Löfströms Svenska folkparti kommer att delta i rikets regering. Om det åländska politiska systemet verkligen vill förverkliga ett utvecklande av självstyrelsen så är det enda följdriktiga att faktiskt anställa tjänstemän att vara verksamma där besluten fattas: I Helsingfors. Varken Stockholm eller Bryssel har någon nämnvärd betydelse i självstyrelsefrågorna.

LEIF HOLLÄNDER