DELA

Majoriteten litar på fullmäktige

I dagens blad finns en insändare som argumenterar för att Svinö skall bli rekreationsområde. Det må var och en ha åsikter om och argumentera för eller emot. Det jag reagerar på är uttrycket ”en överväldigande majoritet” vill ha rekreationsområde. Det jag sett i handlingarna är att ca 400 mariehamnare av 11 800 svarat på enkäten. Av den total, 600 svar, var 65 % för rekreation, vilket kan tolkas som att ca 250, alltså 2,5 % av mariehamnarna var för rekreation.

Min uppfattning är att de 97,5 % som inte gett någon åsikt och verkligen ”kan anses vara en överväldigande majoritet” litar på att det fullmäktige de valt skall ta sitt ansvar och fatta beslut med hela stadens bästa för ögonen. Det går inte att komma ifrån att enkätsvaren mer tar sikte på enskilda intressen i området än hela stadens bästa. Att ta ansvar för hela staden är också fullmäktiges roll.

Vi får ett stort demokratiskt bekymmer om fullmäktige skall abdikera till förmån för små medborgargrupper som lätt kan styras om 2,5 % blir överväldigande majoriteter. Det är klart att vi skall kommunicera med medborgarna och det är viktigt att ta åsikter och argument med i bedömningen inför olika avgöranden men att anse att de enskilda åsikterna skall styra besluten blir fel.

Väljarna har rätt att förvänta sig att fullmäktige lever upp till sitt ansvar.

Lennart Isaksson, MSM