DELA

”Magnetröntgen” är fel

På senare år har den felaktiga benämningen ”magnetröntgen” börjat sprida sig som en löpeld i Sverige och så småningom också på Åland. Det är tyvärr inte bara lekmän som använder sig av det felaktiga uttrycket, utan det används också av läkare och i tidningar, radio och TV, vilket kan få allmänheten att tro att det är korrekt.
I Nya Åland ( 30.10) används ordet "magnetröntga" i rubriken, vilket, om möjligt, är ännu mer felaktigt.

Det finns många korrekta benämningar på den här radiologiska undersökningsmetoden, bl.a magnetundersökning, MR-undersökning, magnetresonanstomografi och magnetkamera. I talspråk kan man använda förkortningen MR.
Vid undersökningen utsätts patienten för ett starkt magnetfält och radiovågor, men några röntgenstrålar används inte.
Man kan tycka att det inte spelar någon roll, eftersom magnetröntgen är lätt att säga. I andra länder än Sverige används den korrekta benämningen utan att det tycks vålla problem, bl.a i Finland, Danmark, Norge, USA , Storbritannien och Tyskland.
Det är knappast för mycket begärt att i varje fall de som arbetar med språket som redskap skulle bemöda sig om att göra det korrekt.

Frågan om hur många MR-undersökningar som borde göras på Åland är för omfattande för att närmare behandlas i den här insändaren. Både i Finland och i Sverige görs det flest MR-undersökningar på orter där det finns privata serviceproducenter som gärna säljer sin produkt till så många som möjligt.
Metoden är förträfflig , men den bör användas med eftertanke.

Kristian Eriksson
Klinikchef
Röntgenenheten, ÅHS

Svar: Jag förklarade i texten att benämningen ”magnetröntgen” är fel eftersom röntgenstrålar inte används, och nämnde i stället beteckningen ”magnetresonansapparat”. Eftersom ”magnetröntgen” är det som används allmänt (trots att det är inkorrekt) och den rätta beteckningen är lång och otymplig (försök få in ordet i en rubrik!) så användes det mera folkliga ordet i artikeln.
Annika Orre