DELA

Må bättre och orka mer

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm kom i veckan ut med en forskningsrapport kring svenskarnas kondition. 350 000 personer mellan 18–74 år ingick i studien. Konditionsnivån har rasat betänkligt. För 20 år sedan hade cirka 27 procent av svenskarna en kondition som var hälsofarlig. Idag har siffran stigit till 46 procent.

Det innebär att nästan hälften av Sveriges befolkning inte orkar gå i 10 minuter utan paus. Män, yngre vuxna och lågutbildade är överrepresenterade. Största bakomliggande faktorn bakom försämringen är en bekväm livsstil utan vardaglig aktivitet som kräver lite mer av kroppen. En sämre kondition sätter kroppen i en negativ spiral, där välmående, prestation och livslängd påverkas. Forskarna menar att samhället måste agera för att skapa förändring. Människor måste bli mer aktiva och röra på sig mer. Både i skolan, på jobbet och på fritiden.

För några veckor sedan presenterades den första finska idrottspolitiska redogörelsen någonsin (ett år efter den åländska!). I Finland kostar den fysiska inaktiviteten lika mycket som arbetslösheten, cirka 3 miljarder euro. Målet med redogörelsen är att alla åldersgrupper ska röra på sig mer och satsningar kommer att ske på en bred front mot alla åldersgrupper de kommande åren.

Många ålänningar har en aktiv livsstil, men gruppen inaktiva med dålig kondition ökar även hos oss. Det går att sätta rubriker på problemen som följer med. Ökad psykisk ohälsa, koncentrationsproblem, ökning av folksjukdomar, utbrändhet, sjukskrivningar eller sämre prestationsförmåga är bara några exempel.

Ett lågt konditionsindex är ett dåligt betyg på ett samhälle, både på individuell nivå, men även sett ur ett lands konkurrenskraft. Det borde vara ett lika intressant nyckeltal som bnp. Det finns stora pengar att spara för samhället och mycket välbefinnande att vinna på individnivå genom en konditionshöjning. Åland har ett brett idrotts- och motionsutbud, många anläggningar, cykelvägar och en miljö som inbjuder till att vara aktiv.

För cirka ett år sedan antogs ett idrottspolitiskt program med huvudsyfte att öka rörligheten på Åland, för alla åldrar. En ny grundskolelag och läroplan är under arbete där behovet av rörelse är ett fokusområde. Åländska företag har insett vinsten i att erbjuda sin personal en god friskvård. Trots detta tjuter alarmet, forskningen är entydig och går inte att ducka för.

Vi måste röra på oss mer. Det behöver inte vara så krångligt eller svettigt.

En bra början är att välja parkeringsrutan som ligger längst bort från ingången till matbutiken, inse det tråkiga i att åka hiss, ta en extra omväg eller varför inte vägra sitta när du pratar i telefon.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)