DELA

Må 2021 bli de ungas år

Jag blir rädd , ledsen, sorgsen och besviken då jag läser hur vuxen efter vuxen inte förstår vad det är våra barn och ungdomar behöver.

Mycket har det gällt en lågtröskelmottagning för våra värdefulla och underbara ungdomar som är värda så mycket mer men det minsta vi vuxna kan erbjuda dem är en fysisk lågtröskelmottagning.

Eftersom det skrivits om det så har jag lutat mig tillbaka och tänkt att nu gäller det att ha Tillit och Hopp!!

Dock, efter att ha läst Edvard J:s Krönika i Ålandstidningen 18.12.2020 gällande att göra PISA-resultat till en åländsk strategi som borde utnyttjas (hu jeda mig vilket ordval då det gäller våra kära ungdomar) mer gjorde mig förfärad, så kan jag inte låta bli att ånyo fatta pennan.

Jag har tidigare skrivit om mina åsikter gällande själva PISA-undersökningen (Ålandstidningen 03.04.2018) och jag tar mig nu rättigheten att upprepa vissa argument därifrån som dags dato är lika aktuella som någonsin.

PISA är ett mätinstrument som inte på något sätt vis lyfter fram det ofta förekommande blod (ja, självskadebeteenden är väldigt vanliga), svett och tårar p g a stressen och ångesten som ligger bakom sifforna (nej, inte Alltid men ofta).

Någon som gillar eller t o m älskar matte kanske kan uppleva att det skapar kreativa tankar hos denna men alla som jobbar i skolvärlden vet att matte (samt fysik och kemi) hör till de ämnen som de flesta elever känner att de just och just behärskar – har man den upplevelsen så är nog Kreativitet långt borta i det sammanhanget.

Människan i sig är en oerhört komplex varelse som definitivt inte mår bra av att pressas in i en av okänsliga vuxna på förhand konstruerad mall som enbart har som syfte att tjäna de vuxnas intressen i form av försäljningskapital i framtiden.

Direkt citat från min tidigare text som tål att upprepas (!): ”Dagens värld behöver absolut inte bara personer som är bra på de klassiska skolämnena utan dagens värld behöver personer som är bra på OLIKA saker, dagens värld behöver kreativa personer som inte är stöpta i ett och samma mått.

Dagens värld behöver personer som själva kan skapa sitt arbete i framtiden.

Till det behövs energi, kreativitet, framtidstro, sund självkänsla som man får bl a av att bli sedd, respekterad och bekräftad som den individ man ÄR. ”.

Och då hade inte ens corona-pandemin ännu gjort sin debut i vår värld.

Jag vill påstå att mina tankar 2018 är än mer aktuella idag än vad de var då jag initialt skrev dem.

Ungdomarna har länge mått dåligt ex på Åland – det visar alla undersökningar som görs gällande psykisk hälsa och ändå råder ett skriande behov av ex skolpsykologer – det visar knappast på att PISA-undersökningar är det som vi nu skall sätta fokus på.

Det finns inget mer värdefullt man kan ge ett barn och en ungdomar än sin tid, omtänksamhet och en vänlig blick då man fysiskt bemöter dem.

Jag jobbar som skolhälsovårdare och bland det första jag säger till mina sjukskötarstuderanden som kommer på praktik är att Bemötandet är den Viktigaste Vårdhandlingen.

Ett värdefullt och respektfullt bemötande sker i en lugn, förtroendeingivande fysisk miljö.

Må 2021 bli ett Barnens och Ungdomarnas År – Gott Nytt År!!

CHRISTINA CEDERHVARF