DELA

(M) har ansvaret

Kollektivtrafik ska inte vara ”dyr”, men den ska vara fungerande.

Det är kontentan bakom det som Anders Hallbäck och jag försökt kommunicera till Lennart Isaksson i några insändare nu.

Men låt oss se på ”dyrheten” i systemen. Med det gamla systemet så åkte närmare 300 000 per år, vi betalade runt 840 000 för det. I det nya systemet så kostar det runt 340 000 och det åker runt 64 000 per år. Så för varje resenär betalar vi skattebetalare nu 5, 40 euro medan vi tidigare betalade bara 2,80 per passagerare. Alltså nästa en fördubbling av subventionen och kostnaderna för skattebetalare. Plus de ökade kostnader som mer slitage på våra vägar och försämrad fritid när man måste skjutsa sina barn och ungdomar överallt. Färre åker, men de kostar mer för oss skattebetalare, lika mycket som den avgift som tas av de som åker och som alltså nu betalar tre gånger. 2 euro för resa till stan, 2 euro för resa från stan och 2 euro över skattesedeln.

Att Isaksson sedan försöker skjuta ifrån sig ansvaret för beslutet genom att säga att ”vi [moderater] är bara 7 av 27 i fullmäktige” betyder ju inget när det är Moderaterna som tagit initiativet till försämringen av trafiken. Det är helt enkelt så att det länge varit ett krav från moderaterna att man skulle ha avgifter på bussen, så när man fick chansen införde man dem. Men katastrofala resultat för befolkningen, inklusive de äldre på Lotsgatan som Isaksson nu säger sig värna om.

Kollektivtrafik byggs upp genom att man ser till att det finns tillräckligt av den från början, nu kommer det att ta flera år innan vi får en fungerande kollektivtrafik i staden, och ännu längre innan vi kan ”utbilda” människorna att lita på den igen. 13 års utbildning genom att ha ungdomar att åka buss hela tiden och lära sig att det var ett tryggt och snabbt sätt att komma fram är nu underminerad.

Och det är Moderaterans och gruppledare Isakssons fel, det kan han inte svära sig fri från.

Igge Holmberg (S)