DELA

Lyssna på skärgårdsborna!

Skärgården har stor potential. Efter att ha skrivit skådespel för skärgården och regisserat dem på plats; Britt-Mor (Kökar), Lövökongressen (Vårdö), Gustav III i Kumlinge prästgård och Kumlingeslaget (Kumlinge) och nu senast Gensel, Rysk adelsman på Sottunga (Sottunga), har jag mer och mer förstått vilka resurser det finns i skärgården.

I skärgårdskommunerna finns en företagaranda, en talkoanda och en entusiasm som är unik.
På grund av sin litenhet håller man samman och strävar åt samma håll inför olika projekt. Med laganda kommer man långt! Här finns goda förebilder för såväl näringsliv som kulturliv. Och all anledning att ta efter!
Denna sommar med Gensel på Sottunga innebar inte bara övande med skådespelare (som till största delen bestod av ortsbor). Nej, man byggde scenerier, målade, sydde och fejade. Och man administrerade med en sådan ordning att vilken administratör som helst hade gjort stora ögon inför effektiviteten.

Man lagade mat otaliga gånger för ett stort gäng. Och man skjutsade. Sottungaborna gick man ur huse för att skjutsa 220 personer per föreställning t/r färjan – spelplatsen. Det blev många, många turer, innan all publik var på plats. Några av dessa privatchaufförer hade man kallat från föreningen, men de flesta anmälde sig frivilligt.

Samma inställning har jag också mött i de andra skärgårdskommunerna, och vid sidan av arbetet med teater, kunnat ta del av uppfinningsrikedomen, företagarandan. Vänligheten.
Landskapet har anledning att uppmuntra allt detta och stöda skärgårdskommunernas strävanden. För vi vill ha en levande skärgård, där människor bor och verkar, en skärgård där också skärgårdsbor i förskingringen, sommarboende och turister kan bidra till en positiv utveckling. Respekt!
Robert Liewendahl (fs)