DELA

Lyssna på alla om skolformen

Innan jag fattar beslut angående skoldistrikten i Mariehamn vill jag ha underlag utifrån följande:
Vad ville man med 1–9-skolan och hur blev det? Vad vet man från redan gjorda utvärderingar och vilka kompletterande utvärderingar behövs för att få så heltäckande svar som möjligt?
Här är t ex elevernas trivsel och föräldraåsikterna viktiga. Motsvarande resultat från stadens övriga skolor behövs som jämförelsematerial.
Alla skall få komma till tals och vad gäller personalen bör man särskilt beakta svaren från dem som jobbat i båda organisationsformerna (1-6, 7-9 samt 1-9) eftersom de är de enda som har erfarenhet av båda systemen.

För mig är den här frågan mera pedagogik än politik. Förändring för förändringens skull är onödig om den inte leder till förbättringar. Jag tar ställning då utredningarna är klara. Kanske det inte behöver vara antingen (1-6 o 7-9) eller (1-9) utan både och i Mariehamn.

Krister Norrgrann
liberal stadsfullmäktigekandidat