DELA

Lyft mot ett hållbart Åland

Åland har, under moderat ledning, inlett resan mot ett hållbart samhälle 2051. En nyckel är att engagera det åländska näringslivet, under våren 2016 kommer vi att bjuda in hållbarhetsstrateger och företagsledare för att ge åländska bolag och tredje sektorn en möjlighet till kunskapsutbyte. Vi arbetar just nu med att ta fram en plan för en hållbar landskapsförvaltning och för att få in hållbarhetstänket i budgetarbetet. Allt detta är ett omfattande och ambitiöst arbete. För vi behöver engagera alla ålänningar, både hemma och på jobbet.

Hållbarhet är viktigt för mig, eftersom:

Det kan ge oss friskare hav och renare stränder. Ingen ska behöva vara rädd för att äta fisken som simmar i våra närvatten.

– Åland på riktigt kan inta den plats som vi själva och många andra tror att vi redan har, varumärket som Åland – den hållbaraste platsen i Östersjön.

– Ett hållbart Åland öppnar upp nya affärsmöjligheter och gör att också Turist-Åland kan nischa in sig på ett helt nytt sätt.

– Det som är hållbart är ofta också resurssnålt, vilket innebär att vi inte förbrukar mer resurser än vi måste, vi utnyttjar inte heller någon annans resurser.

Under nästa mandatperiod vill vi moderater satsa mer på ren teknologi. Det är också viktigt att vi satsar mer på hållbarhetsarbetet, lär oss mer och gör det tillsammans med andra. Vi vill använda det nordiska ministersamarbetet som hävstång för att utveckla och lyfta det åländska hållbarhetsarbetet. Låt oss lyfta tillsammans mot ett hållbart Åland!

Wille Valve (MSÅ)