DELA

Lyft barnomsorgen, minister Hambrudd

I Nya Åland den 24.3 ger utbildningsminister Annika Hambrudd (C) ett besked till oss lärare inom barnomsorgen att alla är behöriga som har utbildat sig. Nu blev det mera förvirrat än tidigare och vill gärna ha klara svar på vad som gäller. Om jag utbildat mig till förskollärare i Sverige, har lärarlegitimation därifrån samt arbetserfarenhet i 25 år, haft en tillsvidare befattning i en kommun men vill byta arbetsgivare.

Är jag då behörig för en ny tillsvidare befattning som lärare i barnomsorgen? Oavsett studiepoäng som benämns i lagen?

Om jag utbildat mig till förskollärare i Sverige, har lärarlegitimation samt sitter på en tjänst som tillsvidare föreståndare och har ledarskapsutbildning men vill byta kommun och söka en ny tjänst som föreståndare.

Är jag då behörig för den tjänsten?

Annika Hambrudd nämner inte den tent i åländsk lagstiftning vad gäller barnomsorg och skola. Har den försvunnit i den delen av behörighet?

Kommer kommuner att klara alla behörighetskrav som gäller då vi har en stor brist på utbildade lärare i barnomsorgen?

Är det relevant för mig som föreståndare på ett daghem att behöva göra en tent som gäller skollagen då vi nu har den gemensamt med barnomsorgen?

Jag anser att det är kommunens skyldighet att se till att lagen följs och vi föreståndare har ansvar för pedagogiska verksamheten, personal och viss administration som hör till.

Jag vet att vi föreståndare har en inblick i lagen och diskuterar med våra chefer som är barnomsorgsledare men att sätta det som en behörighetspunkt känns för mig ett högt ställt krav.

 

Med tanke på alla nya arbetsuppgifter som ställs inför oss med bland annat elevhälsa, implementeringen av ny arbetsplan samt att det inte finns någon sakkunnig inom barnomsorgen på landskapsnivå börjar det kännas att berget börjar bli högt att bestiga.

Vems ansvar är det att vi nu arbetar fram en likvärdig barnomsorg?

Och kommuner som tror sig spara in på att anställa barnskötare istället för att behålla två lärare per grupp på 21 stycken barn över tre år?

Har tidigare ställt frågor i min tidigare insändare till politiker om de överhuvudtaget läst en arbetsplan och övriga planer som vi sitter och gör på kvällsmöten, alltså fritid. Betyder arbetsdag på 9 timmar.

Barnomsorgsledarna vet vår frustration och arbetsmängd men sen verkar det som det inte finns någon förståelse eller insikt i vårt arbete i det politiska arbete. Men igen händer det trots fina vallöften barn, skola och åldringsvård. Att för barnomsorgen skära ner i pedagogisk personal är för mig som utbildad en kränkande handling mot vår yrkesgrupp och för barnens bästa enligt barnkonventionen. Ha som mål att höja kompetensen och se till att det finns två lärare i barngrupp över tre år och 21 stycken. Finns kommuner som har så kallad övertalighet.

Vem ansvarar för tillsynen? Hur bedöms tillsynen?

Jag hoppas nu på att barnomsorgen lyfts upp och uppskattar all personal oberoende av utbildning för vårt mål är att ge barnen ett livslångt lärande.

ANNETT JANSSON