DELA

Lyckliga gatan är borta nu

På 60-talet revs området Gamla Hagalund i Solna, Stockholm för att ge plats för nya, moderna höghus. Detta inspirerade till hitlåten ”lyckliga gatan” som Anna-Lena Löfgren sjöng.

I sången finns fraser som ”när jag kom åter var allt så förändrat, trampat och skövlat, fördärvat och skändat.” Och jag kan inte låta bli att tänka samma ord när jag vandrade längs Kaptensgatan idag.

Jag ska inte tråka ut er med alla turer kring husen med numren 13 och 15 på Kaptensgatan. Två hus som för bara fyra år sen ansågs vara ”särskilt skyddsvärda”. Detta enligt slutrapporten från kommitten som skulle ge riktlinjer för en kommande delgeneralplan för centrum, ledd av Roger Jansson (M). Man skrev högtidligt under rubriken kulturell hållbarhet att ”den lokala identiteten och det kulturhistoriska arvet tillvaratas och förstärks” och lyfte upp fyra särskilt värdefulla kulturmiljöer, däribland Kaptensgatan. De två husen som nu jämnas med marken fick en märkning med ett ”A”, två av bara fem hus i centrum som bör/kan K-märkas.

Stadsarkitekten har sedan dess förgäves vädjat om att behålla gatans karaktär och förra mandatperiodens stadsstyrelse, där jag ingick, införde ett rivningsförbud eftersom arbetet med delgeneralplanen var i ett slutskede och så är brukligt. Sen gick det som det gick – byggnadsnämnden körde över stadsstyrelse och tjänstemännen.

Ja, man orkade inte ens vänta någon vecka på utslag från förvaltningsdomstolen om huruvida stadsstyrelsen hade rätt att utfärda ett rivnings-och åtgärdsförbud. Svaret kom och gav stadsstyrelsen rätt, men då hade byggnadesnämnden redan hunnit bevilja rivningstillstånd och bygglov. Ett bygglov som högst troligt kommer att revideras och leda till nya konflikter, med tanke på kraven om mer byggrätt än tomterna tillåter enligt tidningarnas intervjuer med Dennis Jansson.

Nå, nu är det som det är. Husen kommer aldrig tillbaka. Och Löfgrens melodi ekar fortfarande i huvudet: ”Allting är borta, huset och linden. Lyckliga gatan, det är tiden som här dragit fram. Du fått ge vika nu för asfalt och för makadam.”

TONY WIKSTRÖM (S)