DELA

Lyckat seminarium om Lilla Holmens framtid

Under tisdagskvällens välbesökta seminarium angående Lilla Holmens framtid fick åhörarna ta del av historik, nutida verksamheter och även ge synpunkter på framtiden.

Deltagarna uttryckte många intressanta förslag och jag tycker personligen att ett samarbete och samverkan med stadens många drivkraftiga föreningar skulle vara ett ypperligt sätt att få liv och rörelse på Lilla Holmen året om. Lilla Holmen besöks året om av flanörer, vinterbadare, daghem, skolklasser, solbadare samt djurälskare. Lilla Holmen är ett grönt vardagsrum och en oas för många ålänningar och även turister som inte har tillgång till ett eget rekreationsområde. Och så skall det förbli.

Att staden har tillgång till en plats med hög kulturell och historisk status samt en unik levande stadspark är något vi måste ta tillvara. Jag stöder till fullo att utvecklandet av Lilla Holmen fortsättningsvis skall ha fokus på barn och utvecklingen bör ske med dessa medborgare i första rum. Vi fick under seminariet ta del av de fina teckningarna som barnen på daghemmen Blåbäret och Blåkråkan ritat och där fanns många fina idéer från stadens yngsta.

Tillgängligheten är viktig på Lilla Holmen som i alla andra offentliga rum och borde ha varit tillgodosedd för längesedan. Många bra och konkreta förslag presenterades ikväll för oss att förverkliga.

För mig är Lilla Holmen en av stadens absolut viktigaste områden och min tanke när jag föreslog ett seminarium vid ett av infrastrukturnämndens möten var en att en bred representation skulle komma till tals -en vision där föreningsmänniskor, unga och äldre skall ges möjlighet att dela med sig av sina synpunkter och utvecklingsförslag.

Under seminariets gång ställde sig infrastrukturdirektör Kai Söderlund lite skämtsamt frågan om man nu tagit sig vatten över huvudet när samtliga förbättringsförslag och synpunkter från mötesdeltagarna samlats in på de gula post-itlapparna. Det visar tydligt vilken plats Lilla Holmen har i Mariehamnarnas hjärtan och hur nedprioriterat området varit på politiskt håll under en längre tid. Tyvärr, allt är inte rosenrött. Det finns en negativ inställning bland många beslutsfattare när det gäller Lilla Holmen jämfört med andra för staden viktiga områden och platser.

Här styrs diskussionen ofta in på att man ”måste ta bort något i den befintliga verksamheten för att kunna utveckla” och de dagliga verksamheterna ställs utan eftertanke mot varandra.

Den sortens diskussioner har inte förts när det gäller andra stora satsningar i Mariehamn den senaste tiden. Man lägger hundratusentals euro på att bygga ut och förnya andra kulturhistoriska ting och områden med käpphästar som turism och folkhälsa och besöksnäring. Man kan fråga sig vilka motiv som har upprätthållit denna status quo under alla dessa år.

Jag ser fram emot ett brett politiskt samarbete angående Lilla Holmens framtid med Mariehamnarnas önskemål som kompass.

Jessy Eckerman (S)
infrastrukturnämndens ordförande