DELA

Lyckat med valfrihet

Det fjärde året med hemvårdsstöd har varit lyckat
I augusti 2009 införde Mariehamns stad som första kommun en frivillig möjlighet till hemvårdsstöd ända tills barnet fyller fyra år. Nu när systemet varit igång två år kan vi konstatera att det varit mycket lyckat. Fler kommuner på Åland har tagit efter och infört liknande frivilliga system. Genom det nya systemet får fler barnfamiljer mer valfrihet samtidigt som kommunen sparar pengar. En ren win-win situation som ni ser nedan.

Det fjärde året med hemvårdsstödet har använts av 28 familjer i Mariehamn under år 2010. Det här är en dubbel vinst. För det första har många fler familjer fått möjlighet att välja mellan hemvårdsstöd och daghem. För det andra har staden sparat pengar genom en lyckad valfrihetsreform. Om dessa barn i stället varit på daghem så har kostnaden i snitt blivit 163.000 euro. Totalkostnaden för det fjärde hemvårdsstödsåret var i fjol endast 86.000. Staden har alltså sparat 77.000 euro samtidigt som fler familjer fått mer valfrihet inom barnomsorgen. Ingen kan väl tycka illa om att välfärden och valfriheten ökar samtidigt som kommunens kostnader minskar? Ingen har fått det sämre genom reformen.
Nu i höst går vi Moderater till val på att införa det fjärde året på hela Åland. Vi vill skapa Ett Åland för Alla. Vi vill också höja hemvårdsstödet från dagens 390 euro till 500 euro.
Anthonio (Tony) Salminen (M)
http://tonysalminen.blogspot.com