DELA

Lyckad munkavlepolitik!

Landskapsregeringen förefaller vara skrämmande framgångsrik i sin strävan att tysta ledande tjänstemän.
En beklaglig illustration av att munkavlepolitiken gett resultat är yrkesskolans rektor Lasse Selanders svar på en insändare från ”Frågande” angående den sociala linjens vara eller icke vara i Yrkesskolan. Selander svarar: ”Jag har som tjänsteman inte samma möjligheter som utomstående att i offentligheten debattera ett ärende under beredning”. Ytterligare en kritisk röst har tystnat. Skönt för landskapsregeringen att kunna köra på i ullstrumporna utan besvärande kritiska röster!

Samtidigt läser jag i dagens (14 mars) Svenska Dagbladet att ”Chefen för Högskoleverket, Anders Flodström, går till hårt angrepp mot regeringen. Han är kritisk mot en kommande proposition (ett ärende ”under behandling” alltså) om hur kvaliteten ska mätas på grundutbildningarna vid universitet och högskolor”. I Sverige är det alltså högt till tak då ledande tjänstemän kan och får uttala sig på detta sätt i frågor inom sina ansvarsområden.

Ska vi ha det såhär på Åland att ledande tjänstemän måste huka sig och inte öppet våga säga vad de har för åsikt om viktiga förändringsförslag? Svaret är givetvis ett rungande NEJ! Hela arrangemanget med ”informationsmurar” av det slag den nuvarande landskapsregeringen har byggt upp andas rädsla och osäkerhet.
Jag rekommenderar landsskapsregeringen att ta exempel av Mariehamns stad som har öppenhet och frihet för tjänstemännen att yttra sig som rättesnöre för sin informationspolitik.
Kalle Fogelström (s)