DELA

Lumparn klarar inte av flera kor!

Det mest skonsamma jordbruket för vattenmiljön är det ekologiska kretsloppsjordbruket har forskningsprojektet Beras bevisat.
Kretsloppsjordbruket liknar ett familjejordbruk med djurantalet anpassat till åkerarealen på gården. Ungefär som familjejordbruket såg ut innan bonden måste pressa in fler och fler kor i ladugården.
På ett kreaturslöst eko-jordbruk är det gröngödslingsvallen som är motorn.

Det slag av jordbruk som det nya LBU-programmet förespråkar, med jämförelsevis mycket stora djurenheter, rimmar illa med målsättningen att minska utsläppet av kväve och fosfor till Lumparn och Östersjön.
Det blir också betydligt svårare att lägga om till ekologisk ju större driften hunnit bli. Så hur skall åländska skolbarn få chans till ekologisk mjölk?
Mjölk från betande kor, som är en omöjlighet i industriell produktion, har i forskning visat sig innehålla mera Omega-3 och E-vitamin. I Sverige debatterades det nyligen huruvida GMO skulle tillåtas i konventionellt foder till kor trots att följderna av GMO och ”kemikaliemixar”i våra kroppar är långt ifrån utredda. Åtminstone våra barn borde kunna få så trygga livsmedel som det bara är möjligt!

Hans Palmes insändare (fanns införd i både NÅ o ÅT för ett tag sedan) belyste på ett bra sätt hur utsläppen från chipsfabriken i Haraldsby skadat vattenmiljön. Även jag har varit med om att dra upp nät tjocka av ”potatissörja” på 70-talet. Hur går det nu med vattentillskottet som runnit till Färjsundet och Lumparn norrifrån med två nya stora ladugårdar i norra delen. När äntligen chipsfabriken fått ordning på sina utsläpp är det dags för Lumparn att ta emot nya stötar!

Det känns också absurt att veta hur komplicerat det kan vara med gödselspridningen för ”småbönder”när det som intill oss, nära vattendrag, har pumpats ut kubik efter kubik med svämgödsel, dessutom på åkermark ägd av landskapet!
Så snälla regeringen innan det är för sent och innan 1000 nya kor måste biogas-anläggningar till de stora nya gårdarna byggas och fungerande våtmarker anläggas! Jag tror inte varken Östersjön eller Lumparn kan vänta i mer än 30 år som det tog för chipsfabriken att få ordning på sina utsläpp.
Det är inte heller hållbart för vår planet med en stor kött- och mjölkproduktion. Tvärtom borde vi minska på vår konsumtion av framförallt kött.

Dilemmat våra oftast kunniga politiker står inför är å ena sidan att se till att människorna har jobb och å andra sidan den hotande miljökollapsen. Jag tror på Ålands Natur och Miljös initiativ med studiecirklar för kanske måste det verkliga miljöarbetet ändå börja hos gräsrötterna!
Isabel Kvarnfors