DELA

LR motverkar kommunal samverkan!

Kommunernas socialtjänst, landskapsregeringens projekt att samordna kommunal social service genom tvingande lagstiftning, har diskuterats under de senaste åren. Förslagen har mött en hel del kritik från kommunalt håll och många frågetecken har ritats upp, hela projektet riskerar att stjälpa.
Från och till har kritik å andra sidan uttalats mot kommunerna från regeringspartier och deras stödtrupper för att kommunerna inte tar sitt ansvar och samarbetar i större utsträckning. Det har också sagts att initiativet för samverkan ska komma underifrån, från kommunalt håll.

Det är därför förvånande att landskapsregeringen är uttalat ointresserade av att stöda och uppmuntra frivilliga åtgärder för att öka samarbetet.
Tre kommuner på norra Åland har hos landskapsregeringen anhållit om utredningspengar för att undersöka möjligheterna för kommuner att gå samman helt eller delvis. Landskapsregeringen väljer att avslå anhållan.

Alla initiativ till utökade samarbetsformer och samgåenden borde uppmuntras, det offentliga Åland har stora utmaningar framöver, mindre resurser och mer servicebehov hos en äldre befolkning. Vi måste bli bättre på att samarbeta och dra åt samma håll. Ingen gynnas av gränser mellan kommuner, mellan kommuner och landskap samt mellan företag, enskilda ålänningar och det offentliga Åland.
Det hade gett debatten om samarbete ett mervärde att få till stånd en utredning om de ekonomiska aspekterna och hur servicestrukturen skulle påverkas av en kommunsammanslagning.
Landskapsregeringen säger en sak, nämligen att de vill ha mer samarbeten men verkar i motsatt riktning och sätter tummen ner för frivilliga åtgärder att föra samman offentlig service under samma tak.
Norra Ålands liberaler,
Viveka Eriksson
Regina Lindblom
Folke Karlsson
Solveig Gestberg
Kristian Granberg
Ulla-Britt Dahl
Karin Karlsson
Kjell Berndtsson
Bengt Hagström
Camilla Olin
Silvana Fagerholm-Sjöblom
Björn Grüssner
Tommy Sjöblom
Ines Sundberg
Maud Johans