DELA

LR har gått i miljöfällan

På debattplats ställer Jan Grönstrand bra frågor och visar intressanta alternativ. En fråga jag vill ställa är ”var är den stora bilden”? En stor utredning har gjorts där möjliga och omöjliga alternativ utretts och beräknats. Min förhoppning var att ur den skulle komma en politisk vision hur den framtida trafiken skulle se ut. Så verkar inte vara fallet.

Nya Skarven verkar ha kommit ur ärmen. Att bygga en generell färja är vårt då farleder och hamnar är olika. Det mest sannolika är att den sätts in på Åva – Osnäs. På den linjen saknas ännu diskussion om förkortning av färjpasset som borde komma först, med en beräkning på totalkostnaden på 30 – 35 år som motsvarar färjans livslängd. På en förkortad linje blir förstås en enklare och billigare färja aktuell.

Om en färja skall byggas utgående från att ”inte vända” måste farled och hamnar passa, ett kort sjöpass och hamnen i linje med farleden. I Degerby syns vad jag menar, färjan svänger ca 90 gr till hamnen i förhållande till farleden. Fördelen går delvis förlorad.

Det skulle vara skäl att öppet redovisa alternativen när ”Skarvenkonceptet” valdes för nya färjan och viktigt är att visa på vilka grunder de icke aktuella valdes bort. En totalkostnadskalkyl (LCC) för alla alternativ är av största intresse.

LR har också gått i miljöfällan likt många andra. Miljömässigt är det konsumtionen som skall hållas nere, oberoende av bränsletyp. Det andra är att produktionen av miljövänliga bränslen ökar. Att ta t ex vindkraft eller biodiesel till en färja utan att öka respektive produktion innebär bara att någon annan går över till mer miljöfarliga bränslen.

Jag upplever också att en konkurrensutsättning av Åva – Osnäs skulle vara intressant med färja och allt, i det kunde ingå ett långsiktigt alternativ där entreprenören kan bjuda på att även investera i ny hamn och vägar och sedan köra korta alternativet.

När nu Kökartrafik över Föglö är etablerat skulle det vara lättare att uppgöra visionen om nya trafiksystemet som känns verkligt aktuellt.

Det skulle då även gälla standardisering av hamnarna, konkurrensutsättningen mm.

Lennart Isaksson,

MSÅ