DELA

Landskapsregeringen går från oklarhet till oklarhet

Efter att landskapsregeringen nu kastat det drygt tioåriga arbetet med skärgårdstrafiken och kortrutten i sopkorgen fanns det förväntningar på alternativ och förbättrad dialog.

Regeringsprogrammet har ”tillsammans” som ledord men det skorrar allt mera falskt. Det visar inte minst den senaste upphandlingen av skärgårdstrafiken till Enklinge. Vart tog samarbetet tillsammans med Kumlinge vägen? Vart tog trafikrådet som skulle bistå i planeringen av skärgårdstrafiken vägen? Var tog näringspolitiken och dialogen med småföretagarna i skärgården vägen? Det mesta verkar vara ett spel för gallerierna.

Det är också ytterst beklämmande att se hur landskapsregeringen behandlar erfarna, kunniga och betrodda åländska företagare som rederi Ansgar Ab och Eriksson Byggab. I stället för att arbeta tillsammans med framtidssatsningar drivs nu, för alla parter, kostsamma domstolsprocesser. Det finns dessvärre inga kända planer på varken nya färjor, minskade kostnader eller minskade koldioxidutsläpp. Landskapsregeringen trampar vatten.

KATRIN SJÖGREN ORDF (LIB)

CAMILLA GUNELL ORDF (S)