DELA

Lösningen till ålandstillägget

Landskapsregeringen har lovat ett ålandstillägg till de fattigaste pensionärerna, om tillägget går att genomföra utan att det negativt påverkar möjligheten att erhålla andra bidrag som till exempel bostadsbidrag.
Min enkla lösning är tyvärr inte heltäckande men hjälper dem som har det allra svårast och oftast har de största utgifterna för hjälp i hemmet och för sjukvård, nämligen invalidpensionärer ( fysiskt, psykiskt handikappade samt personer med utvecklingsstörning ) och ålderspensionärer.

Jag föreslår att man höjer vårdbidraget för pensionstagare med förslagsvis 100e. Förhöjningen skulle beröra alla tre nivåer på vårdbidraget som nu är: vårdbidrag 53.47, förhöjt vårdbidrag 133,11 samt specialvårdbidrag 281,46 euro /mån.
Rätt till vårdbidrag har alla pensionärer som uppfyller vissa krav på nedsatt funktionsförmåga. ( i praktiken behov annan människas hjälp i sina dagliga rutiner)
Mitt förslag bygger på en ordentlig förhöjning av vårdbidraget för dessa mest utsatta pensionärsgrupper.

Vårdbidraget räknas inte till inkomst när man beräknar bostadsbidrag och inte heller när man beräknar utkomststöd.
Vi har redan en egen förhöjning på barnbidraget (som inte heller påverkar på bostadsbidraget), på samma sätt skulle vi kunna ha en höjning på vårdbidraget.
Unga invalidpensionärer har kanske aldrig haft möjligheten att arbeta och har därmed bara folkpension. (525e/mån). De är viktigt att dessa människor får rätt att leva och inte bara överleva!
Sirpa Eriksson, (lib)
socionom