DELA

Lösning på vattenbrist

Över 5000 m3 sötvatten rinner ut till havs dagligen från Lotbroverket. Vatten är nästan lika rent som dricksvatten eller, åtminstone lika rent som det sötvatten som Ålands vatten använder när dom tillverkar dricksvatten.

Om Ålands vatten kunde bygga en dricksvattenfabrik i berget brevid Lotbroverket eller ett rör till Dalkarby, och återanvända rentgjort vatten från Lotsbroverket, så skulle inte vattennivån sjunka.

STADSANSTÄLLD