DELA

Lös problemen i stället

Landskapsregeringen (LR) har för avsikt att genom tvångssammanslagning reducera antalet kommuner på Åland. Denna åtgärd kommer enligt landskapsregeringen lösa en mängd framtida problem som förutspås uppkomma.

För mig är detta ett märkvärdigt sätt att bygga ett framtida starkt Åland. Självfallet kommer det åländska samhället att fortsättningsvis möta nya utmaningar och problem som måste lösas, frågan är hur man tar sig an problemlösningen.

Regeringen startade med att ha bestämt sig för att antalet kommuner på Åland är för många. Därefter har man satsat åtskilliga euro på utredningar av olika slag för att försöka bekräfta den ursprungliga hypotesen ”för många kommuner” samt vilka problem ett reducerat antal kommuner eventuellt kan lösa.

Jag tror betydligt mera på ett annat arbetssätt för problemlösning. Man börjar istället med att definiera och analysera problemet och söka olika lösningar och möjliga åtgärder för att lösa problemet. Därefter beslutar man om de mest verkningsfulla och genomförbara åtgärderna för att lösa problemet. På det viset kan vi hitta lösningar, unika för vårt unika åländska samhälle som tryggar en fortsatt utveckling!

Anna Holmström (C)