DELA

Löntagare, pensionärer och alla andra ålänningar

Det är helt rätt när redaktör Daniel Dahlén skriver att Jessy Eckerman är en framtidskvinna med kompetens och engagemang. Det är också sant att Jessys kandidatur till riksdagsvalet var en insats för demokratin. När vi ställde upp Jessy fanns bara en lista Mats Löfström och Johan Ehn. Det hade räckt med en röst för att välja Mats Löfström till riksdagsman och Johan Ehn till hans ersättare.

Dahlén tycker att det är synnerligen olyckligt att Jessy Eckerman går till val för att lyfta frågor som är viktiga för löntagare, unga, feminister och klimatmedvetna. Istället borde hon enligt Dahlén som Mats Löfström säga att hon arbetar för hela Åland. Skulle vi göra som Dahlén föreslår skulle skillnaden mellan kandidaternas prioriteringar suddas ut. Debatten skulle bli minst sagt lam för inte säga helt ointressant. Att Löfström säger sig arbeta för Åland betyder inte att han prioriterar alla ålänningars intresse.

Under den gånga mandatperioden har Löfström varit med om att försämra löntagarnas arbetsvillkor. Han har förespråkat förändringar som gjort att alla måste jobba tre dagar mer per år utan någon som helst lönekompensation. Han har också stött ”aktiveringsmodellen” som har negativa följder för arbetslösa på Åland. Förslaget passar dessutom illa in på den åländska arbetsmarknaden eftersom Åland har så många små företag. Det tycker inte vi är att arbeta för hela Åland.

En nyligen genomförd gallup i Finland visar att nästan 50 procent vill ha en ny regering som leds av socialdemokraterna. Valgalluparna visar också att socialdemokraterna i Finland troligen kommer att bli största partiet i riksdagen efter valet. Det är bra för hela Åland. Sipiläs borgerliga regering jämfört med tidigare socialdemokratiskt ledda regeringar i Finland talar ett tydligt språk. De finländska socialdemokraterna är en stark garant för självstyrelsen. Dessutom är det ett arbetar- och löntagarparti. Därtill kräver 70 procent av finländarna att nästa regering skärper klimatpolitiken.

Att jobba för Åland innebär inte bara att jobba för självstyrelsens utveckling. Det är självklart att riksdagsledamoten stöder och lobbar för sådana förslag i riksdagen. Det är alla andra beslut som fattas i riksdagen och som påverkar ålänningarna och de åländska företagen som vi vill belysa med Jessy Eckermans kandidatur.

Talar man bara diffust om hela Ålands bästa är det oklart vad man vill göra för majoriteten av ålänningarna som är löntagare och pensionärer. Därför fokuserar vi på löntagare men det betyder inte att vi glömt pensionärer, företagare och alla andra som är beroende av en fungerande välfärdsstat. Det ena utesluter inte det andra.

KAMPANJGRUPPEN FÖR JESSY TILL RIKSDAGEN
LASSE WELROOS (S)
KAMPANJLEDARE