DELA

Löneskillnaderna måste utjämnas

I Sverige har man nyligen kommit med en rapport där det visar att löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken är 76 miljarder kronor (8 miljarder euro) per år.

På Åland har vi liknade strukturella löneskillnader.

Om vi utgår från de svenska siffrorna och räknar om det till åländska förhållanden så är löneskillnaden, på Åland, mellan kvinno- och mansdominerade yrken 23 miljoner euro per år. Alltså de som jobbar inom de kvinnodominerade yrken tjänar totalt sett 23 miljoner mindre än de som jobbar inom motsvarande mansdominerade yrken.

I landskapsregeringens regeringsprogram så lovar man en utjämning av dessa löner inom de områden där landskapsregeringen är arbetsgivare. Men nu har det gått 30 % av mandatperioden och ännu har inget konkretiserats.

Undertecknad anser att arbetet måste snabbas på så att det finns ett konkret förslag senast i en tilläggsbudget för år 2017 där löneskillnaderna markant minskas så att den stegvis kan elimineras fram till år 2020.

Löneskillnaderna är störst inom vård och omsorg och inom dessa områden är det och förväntas det bli en allt större personalbrist vilket i sig hotar den goda servicen. Därför är det mest angeläget att det inom dessa områden blir en löneutjämning men även inom vissa andra serviceyrken och också inom den privata sektorn.

När landskapsregeringen verkställer utjämningen så kommer den kommunala och i förekommande fall privata sektorn vara tvungna att följa efter för att inte tappa duktiga, kunniga, lojala och för verksamheterna helt avgörande arbetskrafter.

Ekonomiskt kommer en löneutjämning att medföra ökade utgifter för landskapet och kommunerna och också delvis för näringslivet. Men nog är det väl dags att gå från prat till handling, i rättvisan och jämställdhetens namn. Dessutom torde det nu finnas ekonomiska utrymmen för detta.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot