DELA

Löner som investering

Bästa beslutsfattare!
Detta får bli mitt inlägg för mer jämställda löner inom den kvinnodominerade vårdbranschen. Vid vårdfacket TEHY:s strejk 2013 skrev jag en insändare som med fördel skulle kunna gå i repris; mycket lite har nämligen hänt på detta område sedan dess.

Som säkert många läst eller hört står Tehy utanför tjänstekollektivet som skrevs på för 2014-2015. Orsaken är bristande gehör hos beslutsfattarna att tillmötesgå våra krav på en mer jämställd lönesättning i förhållande till manligt dominerad yrkesgrupper med likvärdiga kvalifikationer/krav som ställs på yrkesutövarna. Än har TEHY inte varslat om strejk. Vår önskan är fortfarande att få föra dialog och på så sätt komma fram till en lösning på frågan.

Så ni har ännu chansen att lyssna och försöka göra något åt saken; det är nämligen det vi önskar. En strejk är inget Tehys medlemmar önskar utan får ses som en handling som tas till då andra, och för alla berörda bättre metoder inte varit framgångsrika. Med tanke på ILO:s konvention nr 100 från 1951 och godkänd i Finland 1963 om lika lön åt kvinnor och män för likvärdigt arbete, måste det väl ändå kännas lite genant för er beslutsfattare att löneskillnaden mellan kvinnor och män på Åland ligger på ca 16%. Till kvinnors nackdel. Man kan ju förstå att olika försök till arbetsvärdering som gjorts inte har slutförts – då Finland har skrivit under denna konvention så är det ju faktiskt så att man med denna ojämlika lönesättning bryter mot konventionen.

Hur denna löneskillnad tycks kunna cementeras och inte kan brytas finnas det säkert flere olika orsaker till. Att det blir kostsamt är det ingen som betvivlar. Anställda inom vård- branschen utgör en stor del av de offentligt anställda och de flesta är kvinnor. Så dyrt kommer det alltid att bli och det kommer alltid att finnas något annat som är mer akut och MÅSTE ske nu och därför kan väl vårdbranschens kvinnor, och även män, tålmodigt som patienterna vänta. Vänta på att ekonomin är bättre och tiden den rätta. Men tidpunkten tycks alltid att vara fel och ekonomin för dålig när det gäller vårdlöner.

Kanske måste man byta perspektiv och inte se det som enbart en kostnad utan även som en investering? Jag ser för mej hur kaffet for i vrångstupen på dem som arbetar med ekonomi och bokslut – hur tänker människan riktigt!?
Jo, jag tänker så här. En stor ”årskull” arbetstagare inom vården är småningom på väg att gå i pension så arbetskraft kommer att behövas. Många faktorer har säkert betydelse för vart man söker sej för att få arbete; lönen är en men en mycket betydelsefull faktor För att kunna säkerställa att vi även i framtiden skall kunna locka ungdomar att utbilda sej inom olika vårdyrken och att de sedan dessutom efter avslutad utbildning vill arbeta inom vårdbranschen måste nog något göras. Det har visat sej att det inte är helt ovanligt att utbildade inom vårdbranschen söker sej till arbeten inom andra branscher.

Jag kan också se det som ett sätt att hålla vårdkvalitetén på en hög nivå för våra patienter. Lönen är en inte obetydande motiverande faktor och återspeglar också hur ett arbete värderas.
Ingrid Eklund