DELA

Lönekartläggningar behövs i arbetet för lika lön

Liberalernas kvinnogrupp anser i er tidning senaste lördag (12.5) att ”man kanske måste lagstifta om lika lön för lika arbete eftersom det verkar svårt för facken att åstadkomma”.
Känner inte kvinnogruppen till att det redan finns lagstiftning om detta? I lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, som via en blankettlag även ska tillämpas hos oss. Se 6 § om arbetsgivarens skyldighet att främja jämställdheten, t.ex. ifråga om avlöningen, se 6a § om lönekartläggningar m.m. och se 8 § om ett förbud mot att tillämpa diskriminerande lönesättning på grund av kön i ”samma eller likvärdigt arbete”. Se slutligen 11 § om sanktioner mot en arbetsgivare som gör sig skyldig till brott mot diskrimineringsförbudet i 8 §.

Är det inte heller bekant att löner inte (längre) bestäms i lag utan i kollektivavtal och tjänstekollektivavtal, som arbetsmarknadens parter enas om i förhandlingar?
Påståendet att det verkar vara svårt för facken att åstadkomma lika lön för lika (eller likvärdigt) arbete, äger däremot som sådant sin riktighet. Men varför det är så behöver förklaras. Det här gäller nu de landskapsanställda.

För att dra lång historia kort så ligger det till så här: I ramavtalet för innevarande avtalsperiod kom parterna den 8 juni 2005 överens om att förhandla om hur man efter ett pilotprojekt vid Åhs skulle fortsätta med en sådan form av lönesättning som bygger på en metodiskt genomförd arbetsvärdering m.m. Landskapsregeringen, som ganska snart efter att bläcket hade torkat på avtalspappren visade en ovilja att leva upp till den här överenskommelsen, infann sig dock vid förhandlingsbordet, när facken begärde förhandlingar om saken. Men redan vid det tredje förhandlingsmötet (15.3.2006) valde LR att stranda förhandlingarna.

Synd! Ett system med arbetsvärdering och incitamentslöner anses nämligen till stora delar vara svaret på de behov av löneutveckling som nu ger sig till känna här och där. Avsikten var att börja med ÅHS för att sedan, på basis av erfarenheterna där, utvidga systemet att så småningom gälla hela landskapsförvaltningen.
Nu valde LR att stoppa ett arbete som hade pågått i många år, som hade ”frampiskats” från politiskt håll och som 2004 resulterade i ett komplett förslag till nya lönebestämmelser för ÅHS.

Från fackets sida har man konsekvent och målinriktat arbetat för lika lön för samma eller likvärdigt arbete. Men det behövs värderingar som utvisar vilka arbeten som är likadana eller likvärdiga. Därför behöver vi arbetsvärdera. Och vi behöver lönekartläggningar för att mera trovärdigt kunna hävda likalönsprincipen. Tehys fackavdelning har i brev till både LR och ÅHS stött på om lönekartläggningar och hänvisat till lagstiftningen om sådana.
Så, liberala kvinnogruppen, ni har delvis rätt, men vad anser ni att vi mera ska göra? Tillgripa stridsåtgärder?

För Tehys fackavdelning på Åland r.f.
Lena Karlsson, ordförande
Jörgen Erlund, org.sekr.