DELA

Lönande för samhället med gratis buss

Replik till Fredrik Lindqvists angående skattefinansierad ”gratis landskapsbuss”.
Även jag är skattebetalare, och i högre inkomstklassen. Men även jag inser behovet samt lagtingets och landskapsregeringens indirekta skyldighet att komma med alternativa lösningar som främjar företagande samt förbättrar premisserna för skärgården och randkommunerna.

Landskapet och kommunerna bör göra investeringar som gagnar dess befolkning och ekonomi. Genom bra investeringar skapar man ett starkt samhälle med högre intäkter för samhället, företagarna och löntagarna samt lägre framtida behov och kostnader för sociala utgifter.

Skapande av lockande och miljöfrämjande infrastruktur med ”gratis” landskapsbussar förefaller vara en bra investerings alternativ som genom förbättrande av transportkommunikationer kan ge bl.a. följande positiva fördelar; 1) miljön främjas genom minskad bilism, 2) turismen främjas genom ökad rörlighet, 3) boende och företagande underlättas i och utanför Mariehamn, 4) folkhälsan främjas genom ökat cyklande och promenerande till och från bussen bl.a. i randkommunerna, 5) skolelever, pensionärer, arbetsresande, barnfamiljer och turister kan i större mån samåka.

Helhetskostnaden för skattebetalaren minskar då det är billigare med den marginella skattekostnadsökningen, jämfört med alternativa privatbilismens bensinkostnader, därtill torde några familjer kunna avstå från sin andra bil. Både stadsbor och de som bor utanför Mariehamn behöver idag flitigt använda sin privatbil då buss möjligheterna är bristande och dyra, varför skattefinansierad ”gratis” landskapsbuss skulle gagna alla, men främst de som färdas ofta till och från randkommunerna och skärgården.
Vi bör alla göra vårt bästa för miljön och för en levande landsbygd.
Gard Larpes
Jurist och Sunds Liberal
Lagtingsval 2007