DELA

Lokalproducerat viktigt för hela Åland

Våra myndigheter ställer höga krav på hur våra produkter framställs. Djurskyddslagstiftningen är väldigt omfattande och växtskyddslagstiftningen ställer stora krav vilka växtskyddsmedel vi får använda. Vi har förbud mot användningen av tillväxthormoner och vi har rent vatten som vi kan bevattna våra grödor med.

Som en konsekvens av detta borde åtminstone det offentliga Åland, det vill säga landskapet och dess institutioner samt kommunerna se till att man vid upphandling och inköp ser till att man köper åländska produkter som uppfyller dessa krav . Det är synnerligen inkonsekvent att först som myndighet ställa upp en massa krav för att sedan strunta i dessa då man köper in varor.
Den åländska konsumenten kan också göra en stor insats genom att köpa på Åland. Ju mera vi gör av våra inköp på Åland desto bättre rullar hjulen. Det är också bra för miljön att köpa lokal producerat när det blir mindre transporter.

Landskapsregeringen hävdar nu att man inte har behörighet när det gäller stöden till jordbruket. Det stämmer till de delar det gäller Cap-stöden men varför kunde inte landskapsregeringen se till att vi fick en vettig motfinansiering av LBU-programmet som gäller fram till 2020. På samma sätt hade Landskapsregeringen kunnat vänta med att så kraftigt driva på nedskärningen och privatiseringen av avbytarverksamheten då man fick indikationer om de försämringar som var att vänta inom jordbruket.
Fredrik Lindeman