DELA

Lokal vind ska driva åländsk trafik

I dagens förtvivlade situation med klimatförändringarna förstår jag att skribenter som Jan Grönstrand tar fram problemen med bil- och båtkörning och andra utsläppskällor. Jag kan känna samma förtvivlan över hur mycket mer vi måste göra, och snabbare, för att minska koldioxidutsläppen och bromsa temperaturhöjningen.

Den negativa utvecklingen går nu så snabbt att radikala åtgärder krävs. Men för att komma vidare rent konkret tror jag det lönar sig för oss alla, inklusive Grönstrand, att vara sakliga, sanningsenliga och söka samarbete i stället för konflikt.

Kollektivtrafiken måste helt klart utvecklas om folk ska se den som ett alternativ till bilen. Eftersom vi har ett så spritt boende på Åland, är det svårt att lösa för alla, men det kan absolut bli bättre.

Mariehamns stad kan elektrifiera sin busstrafik omgående. Stöd för ladd-investeringar finns redan i landskapsbudgeten för 2018. VTT har gjort en utredning om hur ladd-infrastrukturen kunde se ut för stadens del och hur den kan placeras för att göra trafiken så smidig som möjligt. När staden och dess elbolag förverkligar detta är man redo för nästa upphandlingsrunda av en då 100 % koldioxidfri busstrafik.

Landsortsbussarna kommer att lägga om till ett förnyelsebart diesel som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 %. Även vägunderhållets alla dieseldrivna maskiner kommer att övergå till detta bränsle som nu upphandlas. Godkända certifierade biobränsle som uppfyller kraven kan komma i fråga.

Det är rena osanningen att påstå att jag vägrat godkänna användning av närproducerat biodiesel. Tvärtom har jag varit med och aktivt stött framtagandet av fiskdiesel och Petrolax för att de ska kunna certifiera sin produkt. Certifiering är nämligen ett krav inom offentlig upphandling av bränslen.

Det förnyelsebara diesel som ex. Neste framställer innehåller inte palmolja, men en viss halt av PFAD, en biprodukt som kommer vid utvinningen av palmolja t.ex. för livsmedelsindustrin. Att tillvarata och återanvända restprodukter är kungstanken i den cirkulära ekonomin. Att palmolja är fel och att det borde upphöra omedelbart är jag den första att hålla med om.

Förnyelsebara bränslen utvecklas hela tiden och vi måste börja använda dem i större utsträckning för att minska koldioxidutsläppen. Och vi måste börja nu trots att de inte till 100 % är perfekta. Min åsikt är ändå att det är värre att fortsätta som förr med fossila bränslen när vi vet att förbättringar måste komma nu genast.

Grönstrands förslag kring en förnyelsebart driven färjtrafik delar jag givetvis. Därför medverkar vi till beslut som möjliggör i bruktagandet av eldrivna färjor på sådana linjer där de kan trafikera.

Färjorna kan också övergå till förnyelsebara drivmedel tills tekniken möjliggör eldrift också på längre sjösträckor. Jag ser även att landsortsbussarna bör elektrifieras som nästa steg.

LR har under de senaste åren varit med och byggt fyra snabbladdare för elbilar och 10 destinationsladdare runt om på Åland. För att hela kedjan ska vara hållbar, From Well to Wheel, sätter vi igång ett stödsystem inom 2019 för nyproduktion av vindkraft som tar Åland från 18 % lokalproducerad el till 70%.

Detta är i pengar värt ca 17 miljoner under 12 år. Avsikten är att stödsystemet därefter i rask takt ska erbjuda steg 2 som tar oss över 100 %. Vid sidan av det finns stöd för solpaneler för företag och privatpersoner. Även investeringsstöd för byggnation av biogas erbjuds den aktör som bygger.

Landskapet är inte huvudman för avfallshanteringen på Åland, utan kommunerna. För att stimulera intresset och förutsättningarna att bygga biogas har vi fört flera samtal med aktuella aktörer för att få igång ett konkret projekt. Just nu verkar det lovande och initiativ finns.

Det nya bolag som bildats inom förnyelsebar energi och smarta nät för Åland som testområde ger oss tillgång till enorm teknisk kompetens inom 30 storbolag och 16 universitet i riket. Även det erbjuder oss enorma möjligheter.

Att över gå till den perfekta koldioxidfria världen är varken enkelt eller billigt. Och allt kommer inte vara perfekt genast, men vi bryter ny mark och vi måste gå stegvis framåt.

CAMILLA GUNELL (S)

NÄRINGS-, MILJÖ- OCH ENERGIMINISTER