DELA

Lokal identitet stärks då vi suddar ut kartan

Det går an nu att stryka strecken på kartan och teckna ett nytt Åland.

Det finns en befriande patriotism när nån säger stolt; Jag är från Tuggverka, Jag är från Bamböle, Jag är från Skag!

När jag far hem till Kumlinge känner jag igen i princip alla träd, stenar, kurvor och grynnor. Vid alla dessa har jag minnen. Minnen som är byggstenar i min identitet.

Vi bygger vår identitet dels genom familj, släkt och vänner. Dels genom vårt engagemang på den lokala orten när vi umgås och interagerar med bland annat grannar och sommargäster. Det kan vara via jaktlaget, marthaföreningen, brandkåren, kulturföreningen, idrottsklubben, församlingsarbetet eller hembygdsföreningen.

Vår identitet begränsas inte av streck på den åländska kartan. Vi är Enklingebor, vi är Godbybor, vi är strandnäsare och så vidare.

Den byråkrati som vi behöver kan med fördel skötas av en större församling. En församling där integritet, kompetens och rättssäkerhet är ledorden. För vår skull. Då får vi även mer tid till det som bygger vår identitet. Den lokala identiteten kommer att stärkas om vi suddar ut strecken på kartan!

Individen och familjen bör vara i fokus i det nya sköna Åland. Dagens streckdragningar på kartan försvårar vardagen för oss alla samtidigt som byråkratin blir orimlig.

Våra förfäder drog upp linjer på kartan för hundratals år sedan när församlingarna växte fram.

Det går an att stryka dessa streck nu.

Det går an att 2015 göra en reformation. En reformation där inte institutionerna står i fokus, utan vi. Vi ålänningar!

Jonas Love Danielsson (Lib)