DELA

Lögnaktiga och okunniga politiker

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom. Nu fortsätter Sundback att kalla mig och andra för lögnaktiga och okunniga politiker.

Det pinsamma i det senaste utspelet från Sundback med svartmålande av andra är att det är Sundback själv som inte håller sig till sanning och får ses som okunnig politiker. Hon har påstått att discgolfbanan i Badhusparken är en miljökatastrof och att platsen inte lämpar sig för discgolf då platsen har kulturhistoriskt värde.

Jag tog för givet att Sundback besvärat sig mot beslutet att ta emot discgolfbanan i Badhusparken för två år sedan när banan var uppe i Kultur- och fritidsnämnden, där hon var ordförande. Hon säger i en replik 16 september i Nya Åland, att hon var för att ta emot donationen av banan men att det inte var hennes dåvarande nämnd som beslöt om placeringen.

Nu har det visat sig att både i Sundbacks eget beslutsunderlag, där hon röstade för att ta emot banan samt i donationsavtalet som hon själv undertecknat, stod det att banan kommer att förläggas i Badhusparken! Sedan har man mage att påstå att andra politiker är lögnaktiga och okunniga?

Nej, Barbro Sundback jag skäms inte och jag kan stå rakryggad och sova gott. Vi kan alla ha olika åsikter om saker och ting och många gånger blir jag frustrerad på politiker som inte håller sig till ämnet, är bakåtsträvande eller som inte tänker på hur man behandlar sina medmänniskor, för man vet bäst. Jag försöker hålla mig till ämnet och det skulle aldrig falla mig in att svartmåla de som har annan åsikt.

Jag har ansett att den nytta som discgolfbanan ger med att tusentals barn, ungdomar, familjer, pensionärer och turister gratis kan ha en aktivitet mitt i stan och som ger gemenskap och frisk luft är bättre, än att man låser av ett område mitt i stan som ingen använder.

Omdisponeringen av området skulle också medföra färre kastande nära grannarna det området där befintliga banan idag finns samt innebära färre kastande vid de centrala vandringslederna i dagens område. Det också bra om vi får en förening som tar hand om skötseln som avlastar Mariehamns stads tjänstemän och sparar pengar.

Jag förstår inte vart Sundback vill komma med sitt förtal, svartmålande och överdrifter? Är det bättre att lägga banan vid Baltichallen där man på riktigt måste fälla stor skogsareal med granar och tallar? Det är ett mycket större miljöavtryck hur man än vänder och vrider på frågan.

Förr hade jag stor respekt för dig Sundback. Trots att jag inte tycker att du för en bra politik eller delar dina tankar alla gånger, skulle det inte falla mig in att börja kalla dig olika nedvärderande saker, göra falska anklagelser eller försöka starta hatdrev emot dig.

BJÖRN HÄGERSTRAND (MSM)

INFRASTRUKTURNÄMND- OCH STADSFULLMÄKTIGELEDAMOT