DELA

Livsviktigt med intern kontroll

Revisorerna inom Mariehamns stad har under flera år påpekat bristen på intern kontroll inom Mariehamns stad. För tre år sedan lämnade jag in en motion med målet att påbörja arbetet med en förbättrad kontroll av allt vad vi gör. Ändå häpnar jag över att staden ännu inte insett nyttan med formulerade och mätbara mål för denna kontroll.

Intern kontroll kan låta trist men handlar om mer än att hålla budget och granska bokslut. Det inrymmer också riskbedömning för att undvika olyckor.

Till exempel kan vi läsa i Tidningen Åland om en kvinna som dog eftersom trygghetslarmet inte fungerade. Det är långt ifrån säkert att en stark inte kontroll hade hjälpt denna gång men det sätter ljus på vad som borde göras.

När det gäller hemsjukvården är risken högre att någon kan fara illa om systemen fallerar jämfört med vad som kan hända om sopningen av stadens gator inte fungerar. Här gäller att väga denna risk mot sannolikheten att något kan gå snett och sedan upprätta tillräckliga kontrollsystem för att undvika fel. Slutsatsen blir att hemsjukvården måste kontrolleras mer än gatuunderhållet.

Motionen som jag lämnade in för tre år sedan har ännu inte behandlats. Det är sannerligen dags att ta tag i även denna tråkiga men avgörande förbättring inom hela förvaltningen.

ANNA HOLMSTRÖM

VICEORDFÖRANDE CENTERN