DELA

Livskamratskap viktigt i åldringsvården

Jag tycker att hemvård bör erbjuds då det är möjligt och önskas av de berörda.

Möjlighet till goda och hemmalika förhållanden är en central del av värdig åldrande och åldringsvården som alla bör erbjudas.

Ifall detta inte är möjligt med hemvård bör flexibiliteten i serviceboende och anstaltvården se till att livskamrater inte skiljs åt. Alla bör erhålla värdig ålderdom, samt möjlighet till god och nära kontakt till sin livskamrat.

Gard Larpes (Lib)