DELA

Livsåskådning åt alla

För några veckor sedan var jag, tillsammans med en av mina elever, inbjuden till en diskussion i programmet Rakt På i Åland 24. Diskussionen handlade om ämnet livsåskådning. Detta med anledning av att skolorna i Mariehamn inför innevarande läsår på ett mera tydligt sätt informerat om gällande lagstiftning rörande möjligheterna för eleverna att läsa ämnet livsåskådning. För tillfället undervisar jag i båda ämnena i Övernäs skola.

I programmet förde jag fram min syn på detta. Tänkte att någon form av reaktion skulle det nog få men till stora delar så uteblev den. Min uppfattning är att nu gällande lagstiftning inte är tillfredställande. Läroämnet religion är det enda av grundskolans undervisningsämnen som på detta sätt bygger på konfession. Om man tillhör en annan religion än den lutherska kyrkan så har man rätt att få ämnet livsåskådning eller att få undervisning utanför skolan (exempelvis hemma) i den religion man tillhör. Är man helt konfessionslös så läser man livsåskådning. Grundskolan skall ge en saklig och allsidig kunskap åt eleverna så att de har de bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier och en god bild av samhället. Detta bör erbjudas alla elever.

Religionskunskap är en viktig och naturlig del i detta. I dagens samhälle och i världen i övrigt har religionen på ett eller annat sätt sin givna plats. Många olika föreställningar finns och det är i många avseenden nödvändigt att ha kunskap om hur tillvaron ter sig för människor både här på Åland och på andra ställen. Kristendomen har en tusenårig historia i vårt samhälle och har utifrån detta faktum en given plats i undervisningsstoffet. Det oaktat behöver undervisningen inte bindas till konfession.

En fråga som jag snarast hoppas kommer upp till diskussion är att förändra grundskollagen så att vi på Åland får en konfessionslös religionsundervisning. Om ämnet benämns som religionskunskap, vilket jag skulle förorda, eller livsåskådning är av mindre betydelse. Om jag får plats och säte i kommande lagting kommer jag givetvis att arbeta för denna förändring.
Möjligen så upplevs denna fråga som rätt marginell nu när klappjakten på löftesgivandet är i full gång men vill ändå peka på att även dylika ämnen finns för lagtingsledamöterna att ta ställning till i sitt lagstiftningsarbete.
Sune Alén, (Lib)
205 till lagtinget, 602 till stadsfullmäktige