DELA

Livet, lidande och död

Får kyrkan uttrycka sig politiskt? All politik har med mänskornas liv att göra, vardag och framtid. Vårt samhälles värdegrund har sin grund i kyrkans budskap. Allt som har med mänskors liv att göra är också kyrkan engagerad i: i livet, lidanden och döden. När mänskor far illa reagerar vi.

Detta med tanke på asylbeslut som lästs upp i kyrkan. Som alla mänskor, rannsakar vi också oss själva, gjorde vi rätt? Med Drottninggatans vanvettiga dåd har ondskan kommit nära; oskyldiga har blivit offer. Nytt lidande och sorg, men också mycket omsorger.

Själva livet med hopp vill ännu segra i mänskor. Pilatus tvådde sina händer och lät ondskan ha sin gång. Det kan vi aldrig göra i kyrkan.

Därför ber jag som kyrkans tjänare i vårt gudstjänstliv så här vid högmässor:

För alla plågade och betungade, alla sjuka, ensamma och vilsegångna må vi be till Herren.

För alla förtvivlade och kärlekslösa, för alla fåfänga och avundsamma, för alla hatiska människor må vi be till Herren.

För alla som försyndar sig mot skapelsen, mot materien och ordningen, för alla våldsmän, mördare och härskare, som är utan barmhärtighet mot de värnlösa må vi be till Herren.

För alla dem som genom olyckor, våldsdåd, krig, förföljelser, förtryck och slaveri lider eller måste lida döden må vi be till Herren.

Att vi må bli uppfyllda av Guds Ande till att bära frukt i tro och efterföljelse må vi be till Herren.

Att vi må bli befriade från sorg, nöd och ångest, om förvissning att Kristus ger frihet må vi be till Herren

I Mariehamns församling hör bön och handling ihop. Vad vi har förmåga till gör vi för att vi vill hålla oss till vår uppdragsgivare Jesus och tjäna vår nästa. Alla mänskor på jorden har ett gemensamt ansvar. Vi vet att freden alltid börjar hos den enskilda mänskan. På hemmaplan och ute i värden. Makthavare har ansvar för fred på jorden bland fattiga och rika. Vi vill alla hjälpa till!

Vi får alla, när ondska drabbar, arbeta tungt med empati för dem som behöver oss för en god framtid. Alla dagar. Nu skall vi fira påsk; jag önskar Fridfull påskhelg och ta hand om varandra

Jan-Erik Karlström

T.f. kyrkoherde