DELA

Litteraturpriset en gåva att hantera med ansvar

Gratulationer till Åland som nu får nominera kandidater till Nordiska rådets litteraturpris!
Detta är verkligen en arbetsseger och resultatet av ett ihärdigt politiskt arbete där alla dragit åt samma håll. Redan 2003-04 skickade lagtingets kulturutskott en skrivelse till Nordiska rådet och sedan dess har åländska representanter drivit frågan både i Nordiska rådet och ministerrådet.

Nu när Åland har getts möjlighet att nominera gäller det att hantera frågan eftertänksamt och ansvarsfullt. En bedömningskommitté bör tillsättas inför nästa års nominering och det är viktigt att bedömarna besitter stor kunskap om språk och litteratur.
Landskapsregeringen bör göra ett tydligt regelverk med klara definitioner kring vem som kan nomineras och hur bedömningskommittén ska tillsättas. En självklar utgångspunkt är att litteraturen är fri och obunden till form och innehåll. De nominerade verken får inte reduceras till att enbart handla om Åland och ”åländska sedvänjor”. Det är viktigt att kriterierna för bedömningen uteslutande betonar språklig och litterär kvalitet och att verken är skrivna av författare som är födda eller bosatta på Åland.

Att ta hem priset var en politisk framgång. Genom att nominera verk av hög konstnärlig och språklig kvalitet kan man stärka den åländska litteraturens renommé i nordiska sammanhang. Då blir priset också en kulturell framgång, vilket faktiskt är ännu viktigare.

Camilla Gunell (s)