DELA

Lite svinn får man räkna med

Jag var inkallad till mötet på m/s Skarven såsom huvudförtroendeman för Sjömansunionens medlemmar.
Vid mötet informerade Kaj Jansson att landskapet ( trafikministern )nu beslutat att de skall lägga om vaktschema för matroserna. Alla skall få bli kvar men med den förändringen att det skulle vara 2 matroser mellan 0730-1830. Arbetet före och efter nämnda tidpunkter skulle skötas av 1 matros.
Det vill säga under dygnets mörka timmar skulle det finnas 1 matros i arbete ombord.
Jag begärde ordet och frågade då samtliga närvarande, främst befälet, om de ansåg att fartyget kunde anses sjösäkert.

Svaret blev en samstämmigt NEJ !!!
Vad i det ordet förstod du inte Kaj ?
Enligt min uppfattning är NEJ det främsta ordet vid en protest.

Du började förklara att det egentligen nog var så att vid en olycka fanns det ingen av landskapets färjor som skulle klara av att evakuera samtliga passagerare. Det oaktat beslutar trafikministern att dra in en tjänst. Så nu finns det ännu mindre chans att man klarar sig levande ur en eventuell sjöolycka.
Vilken cynisk syn på människovärdet. Och den som drar i trådarna för detta genomförande har utbildning inom hälsovård !

Den matros som blir kvar på jobb på kvällen har börjat sin arbetsdag kl 0600. Han slutar för dagen kl 24.00 och beroende på turlista så kommer han i koj först kl 01.00 på natten. 17-18 timmars arbetsdag ! Hur vaken och uppmärksam kan han då vara?
Jo, men sen får han ju sova ända till 0700 följande morgon. Pigg och utvilad får man hoppas.?

Tyvärr är det ju så att de flesta olyckor inträffar på natten eller vid dålig sikt och storm. Sällan fina soliga sommardagar.
Man vet inte hur den enskilda individen reagerar vid olycka. En del kan hålla huvudet kallt medan andra gömmer sig eller gör något annat orationellt. Tyvärr finns det inte tillräckligt med besättning för att hjälpa alla. Men lite svinn får man räkna med.

Jag har under årens lopp varit med ombord vid flera olyckstillbud.
Katastrofer har lyckats undvikas tack vare att besättningen har varit fulltalig och haft väl inövade arbetsuppgifter.
Befäl och manskap på landskapets färjor är mycket yrkesskickliga och har ett gott sjömanskap. Men om man nu börjar dumspara såsom man planerar på ms Skarven och redan gjort på ms Gudingen så hjälper inte denna yrkesskicklighet vid olycka.
Eija Kiviö
Huvudförtroendeman