DELA

Lite koll vore bra, Toivonen

Det är lite förbryllande och samtidigt roande med lagtingsman Stephan Toivonens (ÅLD) besatthet av socialdemokratiska ministrar. Man kan snart icke räkna dem alla, insändarna om Gunell och Fellman.

Vore Stephan Toivonen mer insatt i den politiska processen skulle han inse att det är ministrars jobb att driva frågor, ibland i en riktning som oppositionen inte vill att den ska gå.

Vad gäller förändringar i vallagstiftningen hänvisar jag till den gedigna rapport som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Den finns på regeringens hemsida.

Som ansvarig minister ämnar jag driva de förändringar som det finns ett parlamentariskt stöd för i regeringsblocket, och rekommenderar Toivonen att meditera över begreppet ”förlora med stil”.

Det förefaller okänt.

Nina Fellman (S)

Kansli- och kommunminister

Ålands landskapsregering