DELA

Lite fakta angående inflyttade till Åland

Det har ju debatterats en hel del från en viss ny förening om att våra nyinflyttade till Åland skulle tära något hemskt på det åländska samhället, dock utan att fakta om detta kunnat visas. Jag vågar påstå att så är nog inte fallet enligt de uppgifter jag har fått.
Denna nya förening verkar ju ha mest emot inflyttare som inte är nordiska så jag framlägger här lite fakta i saken.

Jag har tagit med exempel från Mariehamns stad här:
Under 2011 var det 256 hushåll som lyfte utkomststöd mellan åtminstone 3 till 6 månader. Av dessa var 32 icke nordiska. Det betyder alltså att 224 hushåll som lyfte utkomststöd bestod av en blandning av ålänningar och andra nordbor.
Man kan ju undra vad den nya föreningen tycker man ska göra med de 224 nordiska hushållen?

Rätta mig om jag har fel, men jag tycker inte att det är några alarmerande siffror. Dessa siffror kommer säkert att ändra till det bättre bara Medis får fortsätta hålla heldags svenskakurser för invandrare så att de får en chans ute i arbetslivet. Min åsikt är att vi behöver mycket mera folk boende här på Åland för att hjulen ska snurra och det borde inte spela någon roll varifrån man har sitt ursprung bara man inom rimlig tid kan integreras i det åländska samhället.
Om jag sedan ska gå över till våra missbrukande ungdomar så efterlyser jag fortfarande ett mycket tätare samarbete mellan Ams, soc och missbrukarvården. Bättre uppföljningar måste göras, för som det är nu så verkar det inte vara så högprioriterat att sätta in stödåtgärder.
Glenn Koskinen (ÅF)