DELA

Lite anständighet, om man får be

Det är tråkigt att Mikael Holmberg som lagtingsman inte kan ta något på allvar vare sig det gäller utspel på Facebook eller i insändarform. Den 19 maj har han en insändare som börjar med: ”Det är ju bra att även högermännen nu börjar förfäras över barnfattigdomen. I seminariet och på insändarsidor pratar de sig varma om hur förfärade de är över barnen i de mest ekonomiskt utsatta familjerna. Synd att de inte gjort något åt det osv….

I Holmbergs värld är jag troligtvis högerman och påståendet är i så fall ren och skär lögn. Jag har länge engagerat mig i frågan av den enkla anledningen att jag på nära håll sett barn som blivit marginaliserade pga. av föräldrarnas dåliga ekonomi. Detta kan jag inte acceptera i vårt rika samhälle. Så redan den 8 mars 2011 motionerade jag om att en utredning över barnfattigdomen på Åland skulle tas fram i skyndsam ordning och att utredningen skulle ligga som grund för en socialekonomisk strategi med syftet att förbättra situationen för fattiga barn på Åland.

Förslaget mosades ned av övriga partier med motiveringen att det inte behövdes mera utredningar. Nu behövdes det åtgärder. Några sådana kom det tyvärr inte från regeringen så därför återkom Ålands Framtids lagtingsgrupp 11 november 2013 med ett förslag om att barnbidragets ensamförsörjartillägg skulle dubbleras från och med år 2014. Merkostnaden på 393 000 euro hade vi också finansiering till.

Men även detta förslag mosades ned med motiveringen att det behövdes mera utredningar. Sic. Detta trots att all forskning visar att en ensamstående och speciellt en ensamstående mor med utländsk bakgrund har svårast att försörja sina barn. Något också professor Tapio Salonen bekräftade vid Rädda barnens fina seminarium den 13 maj. ÅF:s förslag var ingalunda heltäckande, men det var ett förslag som omedelbart skulle hjälpt upp situationen för de som har det svårast. Det var ett förslag som skulle gjort skillnad. Och det är skillnaden på ÅF:s politik och övriga partiers vi vill göra skillnad – skillnad på riktigt.

Det blir för patetiskt när Holmberg avslutar sin insändare med ”Dags att bestämma er, vill ni verkligen göra något åt barnfattigdomen, eller vill ni bara vara ögontjänare och fortsätta köra den destruktiva högerpolitik som gjort att klyftorna i samhället växer.”

Lite anständighet om man får be. Ögontjänare blir man om man säger en sak för att vara inställsam, men gör något annat i praktiken. Precis som sossarna gjort när de röstat mot alla konkreta förslag som lagts för att motverka barnfattigdomen. Sossarna verkar vilja ha monopol på att hjälpa dem som har det svårt i det åländska samhället och det obehagliga är att de faktiskt är så cyniska att det spelar ingen roll för dem om de svaga och utsatta inte får någon hjälp bara det inte kommer fram att något annat parti vill göra något som ju faktiskt är bra för de utsatta grupperna. Men min tro är att de flesta som följer åländsk politik vid det här laget har insett att trots att sossarna suttit på både lantråds- och socialminister posterna under hela denna mandatperiod har det enbart kommit ett tomt utspel utan innehåll om en egen åländsk socialpolitik.

Anders Eriksson (ÅF)