DELA

Lita på föräldrarna!

När jag läser liberalernas invändningar mot barnomsorgspengen så inser jag att vi inte kommer att bli överens. Det finns lösningar på allt om vi åtminstone kan enas om att det är föräldrarna som skall avgöra vad som är bäst för barnen.
En framkomlig väg kunde då vara att införa valfrihet i barnomsorgen så att en del föräldrar väljer kommunal barnomsorg för att det passar bäst och andra använder barnomsorgspengen till att vårda barnen själva. Kan ni ge föräldrarna det förtroendet?
Anthonio Salminen (fs)