DELA

Linfärjor körs under avtalsnivå?

I landskapsregeringens förslag till budget för 2022 nämns att Töftölinjen skall driftsprivatiseras samt intentionen är att de återstående linjerna Seglinge och Embarsund skall följa därefter. Uppenbarligen är man inom infrastrukturavdelningen och vederbörande minister nöjd med de senaste avtalen man har fått till stånd. Minister Wikström sade sig vara nöjd med den konkurenssituation som råder.

 

Det vinnande anbudet för Björkölinjen var 12 717 euro/månad. Det finns ett branschgällande kollektivavtal som heter Palta vilket entrepenören måste följa. Landskapsregeringens lönekostnader för Björkölinjen har rört sig kring 17 000 euro/månad. Därutöver skall entrepenören bekosta mindre reparationer och förbrukningsmaterial som smörjmedel, målfärg med mera. Givetvis måste entrepenören teckna lagstadgad olycksfallsförsäkring med mera.Vem som helst kan se att anbudet är för lågt men landskapsregeringen väljer att ändå att teckna avtal med entrepenören. Enligt hörsägen har ministern på fråga om detta svarat att det finns sätt att kringå kollektivavtal genom att de ”anställda” är egna företagare.

 

Detta är dock inte möjligt då avtalet med entrepenören som minister Wikström själv har undertecknat måste entrepenören ta över den av landskapsregeringens personal på färjan som önskar fortsätta. Inte bara fast anställda utan även vikarier. Möjligheten att ta in underentrepenörer finns men dessa skall redovisas i anbudet. Underentrepenörer skall vara registrerade med FO:nummer, pensionsförsäkring för företagare (FÖPL) med mera. Har svårt att tro att dessa skall kunna jobba avgörande billigare än de kollektivavtalsanställda. Möjligheten finns ju att alla inom rederiet är delägare och kör färjan men rederiet kan ju inte på förhand veta hur många personal de hamnar att ta över från landskapsregeringen. Alla kanske vill fortsätta jobba på färjan med gällande kollektivavtal.

 

Ifall det är möjligt att kringå kollektivavtalen som Wikström uppenbarligen inte har några betänkligheter emot så varför inte införa det inom all offentlig verksamhet? Eller är det bara en yrkesgrupp det gäller? Varför inte egenföretagare inom ÅHS eller ÅMHM? Jag har förståelse för att man försöker spara pengar men det finns lagar och överenskommelser man måste följa. Vad sparar man om färjan återlämnas i dåligt skick? Det behöver inte bli men det ligger nära till hands om entrepenören inte får ekonomin att gå ihop. Det är ju fritt fram att räkna hur lågt som helst men landskapsregeringen skall inte ta kostnaden för att återställa färjan efteråt för då är det inte rent spel längre.

Jag ställer härmed en fråga till minister Wikström och lantråd Veronica Thörnroos. Är det landskapsregeringens intention att försöka uppmuntra till att undvika kollektivavtal samt vilket ansvar har landskapsregeringens som upphandlare att förkasta anbud som är uppenbart för låga?

 

BENNY PETTERSSON