DELA

Lindra ekonomisk utsatthet

I torsdags presenterades slutsatserna av de medborgarsamtal som gjorts tidigare under hösten. Av alla negativa aspekter som pandemin fört med sig är det mänskliga lidandet nog det som bekymrar mig allra mest. De som redan haft det tufft har troligtvis fått det ännu tuffare. Samtidigt finns just nu en stor lockelse i att panikbromsa i den offentliga ekonomin. Men utan insatser för de mest behövande under kommande år riskerar vi att skapa ännu större kostnader i framtiden.

Redan innan pandemin fanns en betydande ojämlikhet i det åländska samhället. Enligt ÅSUB var andelen hushåll 2018 under fattigdomsgränsen hela 13 procent (enligt den modifierade OECD-skalan). Samtidigt var uppemot 1 200 personer i ekonomisk utsatthet.

Landskapsregeringen har under pandemin genomfört flera viktiga insatser för att lindra de allra värsta effekterna. Den temporärt höjda dagpenningen, utökade utbildningsplatser, ungdomssommarjobben och återanställningsstödet är alla viktiga spelbrickor. Den finska temporära pandemiersättningen är också välkommen.

Budgetförslaget för 2021 ger några ytterligare besked vi i Hållbart initiativ efterlyst: Åland gör inga panikbromsningar i välfärden och PAF-medlen går till tredje sektorn som tidigare. Dessutom höjs taket i grundavdraget från 3 100 euro till 3 500 euro vilket gör att fler låginkomsttagare får ett nödvändigt tillskott i plånboken.

Det här räcker så klart inte för att nå alla fullt ut. Det är därför helt på sin plats att följa upp situationen med en ny utredning om ekonomisk utsatthet som landskapsregeringen tagit med i budgetförslaget. Till dess är det viktigt att vi inte skapar större problem för de som inte studerar, marginaliserade eller de som inte har någon skatt att dra av.

Av den orsaken är höjda avgifter för låginkomsttagare inom social- och äldrevård, barnomsorg och hälso- och sjukvård under den värsta krisen inte särskilt lämpligt. Generella bidrag är knepiga. De träffar också dem som egentligen inte behöver tillskottet mest och kan lätt påverka andra bidrag negativt.

Även om Åland har drabbats mycket svårt av krisen ska vi ge ett klart budskap till de som behöver stöd allra mest. I vår värld är det samhällets roll att ta ledartröjan under de svåraste tiderna. Utan socialt ansvarstagande ingen rättvis omställning till ett hållbart samhälle.

SIMON HOLMSTRÖM (HI)

LAGTINGSLEDAMOT