DELA

Lindholms återkomst är en sensation

Jag undrar vad som händer i Ömsen, vårt gemensamma försäkringsbolag.

Tittar man på Ömsens hemsida, är det inte så mycket. Avknoppningen av den svenska försäkringsdelen till dotterbolaget Ålands Försäkringar Ab är klar och väntar på finansinspektionens godkännande, det är ungefär allt och det har också stått i tidningarna.

Men det som inte står där eller i tidningarna är att Ömsens förre VD Göran Lindholm är styrelseordförande i Ålands Försäkringar, det mörkas av både Ömsen, Nyan och Gamlan.

Att Göran Lindholm är tillbaka på banan är en sensation!

För ett år sedan kastade Ömsens förvaltningsråd ut honom från Ömsens styrelse och nu är han högsta hönset i dotterbolaget. Det är inte fy skam och man undrar hur det gått till. Hur tänkte medlemmarna i Ömsens styrelse när de tillsatte honom, var de inte rädda för att förvaltningsrådet skulle ta dem i öronen? För det var väl styrelsen som tillsatte styrelsen för den svenska verksamheten?

Ålands Försäkringar Ab är nämligen inte ”bara ett dotterbolag” till Ömsen. Ålands Försäkringar är en maktfaktor i vårt ömsesidigt ägda försäkringsbolag, en tungviktare.

I Ålands Försäkringar Ab ligger 23 procent av Ömsens försäkringsintäkter, motsvarande 5-6 miljoner euro. Ålands Försäkringar Ab är därmed Ömsens största betalare av försäkringsavgifter och därmed bolagets största ägare!

Är man konspiratoriskt lagd så kan man fundera över vad som kanske skulle kunna ske vid nästa bolagsstämma i Ömsen. Då stiger Ömsens största ägare – Ålands Försäkringar Abs styrelseordförande Göran Lindholm – upp och styr och ställer, tillsätter förvaltningsråd och därmed styrelse. Samme man som halsöverhuvud kastades ut i fjol. Jag vet inte om scenariot är möjligt men man kan ju spåna.

Då, om inte före, måste våra tidningar reagera. De är nämligen väldigt slöa på att rapportera om vad som sker, också i Ömsen.

Man har inte läst något om Ömsens katastrofalt misslyckade försäljning av 700 000 aktier i Ålandsbanken mitt under jubileumsåret då man hade kunnat vänta sig en bra dividend. Nu kom pandemin emellan och det blev ingen dividend men ÅAB går som tåget och aktiekursen ligger cirka 5 euro högre idag än då. Ömsen har klantat sig och vi – ägarna – gick miste om 3,5 miljoner euro. Med aktiekurser är det alltid lätt att vara efterklok men under ett jubileumsår ska man nog inte sälja.

Planeringen av Ömsens kritiserade bygge i centrala Mariehamn fortskrider, ”arkitekterna ritar på”, meddelar bolaget i Nyan. Det är en nyhet, tidigare var det ett byggmästarbygge som planerades. Bra så, det är skickliga arkitekter som ska forma vår stadskärna och det är bra att Ömsens ledning tänkt om. För det var väl inte en felsägning, det där om att ”arkitekter” ritar?

Ja, här har ni några frågor att besvara, styrelseordförande Andreas Remmer och vd Dan-Erik Woivalin. Glad Lucia!

MOSSE WALLÉN
ÖMSENS ÄGARE

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Hos Ömsen bestämmer delägarna – inte enskilda styrelseledamöter. Hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag händer det mycket. Vi har värnat om våra kunders trygghet under lång tid och vi är en av de absolut äldsta aktörerna på Åland. Nästa år firar vi 155 år i ålänningarnas tjänst.

Förra året tog vi steget från sakförsäkringar till personförsäkringar. Från att ha skött det mesta med sakförsäkring på Åland så försöker vi nu även bidra till att ålänningarnas hälsa blir bättre.

Vi sponsorerar varje år det åländska kultur- och idrottslivet med ekonomiskt stöd och hjälp och vi har sedan 2014 gett EUR 21 000 000,- i återbäring till Ömsenkontot och därigenom direkt till våra försäkringskunder. Enbart förra året blev återbäringen EUR 2 500 000,-.

Vi har påbörjat ett projekt som vi hoppas kan förändra delar av Mariehamns centrum till en mer levande stad. Visst har vi och staden i vissa fall haft olika åsikter. Men så ska det vara i en fungerande demokrati.

Vi har även bildat ett dotterbolag för vår svenska verksamhet. Den främsta orsaken till det är att vi vill värna om Ömsens identitet som ålänningarnas eget försäkringsbolag och se till att beslutanderätten i Ömsen i alla situationer blir kvar hos de åländska försäkringstagarna.

Dotterbolaget heter Ålands Försäkringar AB och är i dagsläget inte aktivt. Det blir det först nästa år då överföringen av den svenska verksamheten träder i kraft under förutsättning att finansinspektionen ger sitt klartecken till bolagets ansökan om koncession. Nuvarande styrelseordförande i Ålands Försäkringar AB är för övrigt Bo-Sture Sjölund, inte Göran Lindholm.

Vad gäller risken för att något inte ska gå rätt till under kommande bolagsstämmor, kan jag lugna Mosse Wallén med att ett dotterbolag inte har rösträtt på Ömsens stämma.

Så visst händer det saker hos Ömsen trots den tuffa tiden vi alla upplever i dessa Coronatider. Till alla kunder, delägare och ålänningar vill jag säga att Ömsen har ett stabilt utgångsläge med god likviditet och betryggande kapital. Vår beredskap är stor och vi ser till att i samverkan med kunder och övriga samarbetspartners åstadkomma gemensamma lösningar på de utmaningar som uppstår i virusets kölvatten.

Jag vill slutligen passa på att önska alla en fridfull jul och ta hand om er i denna speciella tid.

ANDREAS REMMER

STYRELSEORDFÖRANDE I ÖMSEN